Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

28 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Bordeelhouders" is vervangen door "Souteneurs".
U heeft gezocht naar pagina's: "Souteneurs"

De prostitutiebranche; Acceptatie door dienstverlenende instellingen: een kwalitatief/kwantitatief onderzoek naar de beeldvorming van de prostitutiebranche onder dienstverlenende instellingen

In dit onderzoek zijn vragen gesteld aan enerzijds instellingen die (nog) geen ervaring hebben met de dienstverlening aan de...

Onderzoek met publicatie | 20-09-2002

Het imago van de prostitutie; Een onderzoek naar de beeldvorming betreffende de prostitutiebranche gehouden onder de Nederlandse bevolking

De wetswijziging waarbij het algemeen bordeelverbod is opgeheven heeft tot doel van de prostitutiebranche een 'normale'...

Onderzoek met publicatie | 20-09-2002

Het bordeelverbod opgeheven; Prostitutie in 2000-2001

'Het bordeelverbod opgeheven, prostitutie in 2000-2001’ is een overkoepelend rapport van het WODC, gebaseerd op zes...

Onderzoek met publicatie | 20-09-2002

Trends in prostitutie en beleid; De tweede rapportage van de Profeitstudie

Het project De Profeit Studie, dat de Mr. A. de Graaf Stichting uitvoert in opdracht van het ministerie van Justitie, is...

Publicatie | 01-07-2000

Er gaat iets veranderen in de prostitutie ...; De sociale positie en het psychosociaal welzijn van prostituees in prostitutiebedrijven voorafgaand aan de opheffing van het bordeelverbod

Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de sociale positie en het psychosociale welzijn van prostituees in de...

Publicatie | 28-06-2000

Prostitutie in Nederland in 1999; De nulmeting, een jaar voor de invoering van de wet die de opheffing van het algemene bordeelverbod regelt

Het project De Profeit Studie, dat de Mr. A. de Graaf Stichting uitvoert in opdracht van het ministerie van Justitie, is...

Publicatie | 01-03-2000

Prostitutie

Het eerste nummer van jaargang 1987 is gewijd aan het thema prostitutie. De directe aanleiding hiervoor is de op handen...

Publicatie | 28-02-1987

De commerciële sexbedrijven in Nederland; Een inventarisatie van verschijnselen en nevenverschijnselen

In dit rapport zijn de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de commerciƫle sexbedrijven in Nederland. De gegevens...

Publicatie | 01-10-1977

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Souteneurs'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term