Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

34 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Plaatsing in jeugdinrichting" en/of "Buitengewone behandeling" en/of "Jeugdtbs"

Evaluatie van de Individuele Traject Afdelingen; Een onderzoek naar de mogelijke werking van Individuele Traject Afdelingen (ITA) voor 'groepsongeschikte' jongeren met een PIJ-maatregel

Het doel van dit onderzoek is kennis te verwerven over de eventuele werking van Individuele Traject Afdelingen (ITA) voor...

Onderzoek met publicatie | 08-12-2009

Band met behandeling; een onderzoek naar de toegevoegde waarde van Electronic Monitoring aan de behandeling van tbs-gestelden en jongeren met een PIJ-maatregel

In hoeverre draagt Electronic Monitoring (EM) bij aan een effectievere behandeling van TBS-ers en jeugdigen met een...

Onderzoek met publicatie | 27-02-2009

Expertmeetings PIJ onderzoeksprogramma

Doelstelling is: input vergaren van experts (beleid, uitvoering en wetenschap) t.b.v. de tot standkoming van het PIJ...

Onderzoek | 04-06-2008

Recidivemeting Glen Mills; De uitstroomresultaten van de Glen Mills School in termen van strafrechtelijke recidive

Deze Fact sheet beschrijft de strafrechtelijke recidive van ex-pupillen van de Glen Mills School. Na een korte beschrijving...

Onderzoek met publicatie | 16-01-2008

Getallen of gevallen?; Een onderzoek naar de plaatsing van jeugdige veelplegers op speciaal gereserveerde plaatsen in justitiële jeugdinrichtingen

Het doel van dit onderzoek is een verklaring te vinden voor het achter- of uitblijven bij de verwachtingen van de...

Onderzoek met publicatie | 02-05-2006

Samenplaatsing van jongeren in justitiële jeugdinrichtingen

Doel is te laten zien hoe de samenplaatsing van civielrechtelijk en strafrechtelijk geplaatsten in JJI’s (zowel opvang- als...

Onderzoek met publicatie | 11-06-2004

De ontwikkeling van jongens na verblijf in een justitiële inrichting met een PIJ-maatregel of een detentiestraf; De mogelijkheden van follow-up onderzoek

Om de ontwikkeling van delinquente jeugdigen adequaat tot in de volwaasenheid in kaart te brengen is prospectief follow-up...

Onderzoek met publicatie | 24-01-2003

Recidive na een strafrechtelijke maatregel; een studie naar de geregistreerde criminaliteit onder jongeren met een pibb, een jeugd-tbr of een pij

Deze notitie bevat een verslag van een recidivemeting onder jongeren met een strafrechtelijke maatregel. De studie,...

Publicatie | 01-12-2000

Jeugdigen in justitiële behandelinrichtingen; Een analyse in het kader van de motie Duykers

Het onderzoek richt zich op de vraag of de kenmerken van strafrechtelijk en civielrechtelijk geplaatsten, verschillen...

Publicatie | 01-10-2000

Jongeren in justitiële behandelinrichtingen

In dit rapport wordt verslag gedaan van de resultaten van een onderzoek naar de populatie in de elf justitiƫle...

Publicatie | 30-09-1995

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term