Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

39 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Rechtsprekende instantie" en/of "Hoge raad" en/of "Kantongerecht" en/of "Rechtbank" en/of "Gerechtshof"

Weg van het recht; Verslag van het evaluatie-onderzoek naar vier experimenten met bemiddeling bij Buro's voor Rechtshulp en Rechtbanken

Reeds geruime tijd wordt bij twee Buro's voor Rechtshulp (Arnhem en Den Bosch) en bij twee rechtbanken (Zwolle en Amsterdam)...

Publicatie | 01-08-1998

Ontslagvergoedingen; Regelingen, opvattingen en praktijk

Het Nederlandse ontslagrecht is sinds 20 jaar voorwerp van politiek debat, wetenschappelijke productiviteit, onderwerp van...

Publicatie | 01-05-1998

Een kwestie van tijd; Onderzoek naar de doorlooptijd in handelszaken

Dit rapport gaat over de tijd die gemoeid is met de behandeling van rechtszaken, en wel specifiek de (civiele) handelszaken....

Publicatie | 01-01-1998

Verschuiving in tal en last?; Over mogelijke verschuivingen in werklast ten gevolge van wijziging van de competentiegrens ; ten behoeve van de Commissie Herijking omvang verplichte procesvertegenwoordiging

Door de secretaris van de Commissie Herijking omvang verplichte procesvertegenwoordiging is het WODC om advies gevraagd...

Publicatie | 01-06-1997

Incassoprocedures; Opzet voor een Nederlandse incassoprocedure met empirische en rechtsvergelijkende aantekeningen

De studie valt uiteen in twee delen. In de eerste plaats in een deel waarin naast een historisch overzicht van de Nederlandse...

Publicatie | 01-09-1996

Doorlooptijden in de civiele rechtspraak

In december 1994 heeft het WODC gegevens verzameld van 995 zaken verspreid over de rechtbanken Den Haag, Breda, Rotterdam,...

Publicatie | 26-07-1995

Rechtspleging in beweging

Alom wordt geroepen om grotere doelmatigheid binnen het rechterlijke apparaat. Daarbij staan twee verlangens voorop. Ten...

Publicatie | 30-03-1995

Evalutie Terwee: werklastonderzoek Wet en Richtlijn Terwee; Deelrapport 2: Onderzoek post Terwee

De gegevens uit beide deelrapporten dienen als basis voor het eindrapport met daarin een overzicht van de bevindingen uit de...

Publicatie | 29-08-1994

Evaluatie Terwee: werklastonderzoek Wet en Richtlijn Terwee; eindrapport

Dit zijn de resultaten van een onderzoek naar werklasteffecten bij verschillende organisaties.

Publicatie | 25-08-1994

Plukze; de implementatie; verslag van een eerste peiling binnen de arrondissementsparketten, rechtbanken en BFO's

Sinds 1 maart 1993 is nieuwe wetgeving van kracht waarmee de mogelijkheden zijn verruimd om wederrechtelijk verkregen...

Publicatie | 31-05-1994

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term