Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

109 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Etnische minderheden" is vervangen door "Allochtonen".
U heeft gezocht naar pagina's: "Allochtonen" en/of "Marokkanen" en/of "Molukkers" en/of "Zigeuners" en/of "Surinamers" en/of "Antillianen" en/of "Vietnamezen" en/of "Allochtone jeugdigen" en/of "Afrikanen" en/of "Oost-Europeanen" en/of "Turken" en/of "Joegoslaven" en/of "Chinezen"

Jaarrapport integratie 2012

Tot en met 2008 was het WODC al enige jaren betrokken bij rapportages inzake integratie. Het WODC heeft nu weer een bijdrage...

Onderzoek met publicatie | 20-12-2012

Systeemhaat onder jongeren; een inventarisatie en aanzet tot verklaring

Dit onderzoek vindt plaats in het kader van het actieplan Polarisatie en Radicalisering 2007-2011. Er zijn signalen uit de...

Onderzoek met publicatie | 26-11-2012

Vijf jaar lokale projecten Polarisatie en Radicalisering ; resultaatinventarisatie over de periode 2007-2011

Onderzoek gestart onder projectbegeleiding van Directie Kennisontwikkeling voor Openbaar Bestuur en Veiligheid (BZK) en per...

Onderzoek met publicatie | 13-08-2012

Van interventie tot stoppen met misdaad

De artikelen in dit themanummer gaan dieper in op vraagstukken rondom de levensloop/ontwikkeling van delinquenten en...

Publicatie | 06-10-2011

Het uitgaansleven

In dit themanummer komt de verschuiving van gedogen naar regulering van het uitgaansleven in verschillende artikelen aan bod....

Publicatie | 14-07-2011

Jong en multimediaal; mediagebruik en meningsvorming onder jongeren, in het bijzonder moslimjongeren

Onderzocht is in hoeverre binnen- en buitenlandse media een rol spelen bij de politieke en maatschappelijke meningsvorming...

Onderzoek met publicatie | 14-12-2010

Jong en illegaal in Nederland; een beschrijvende studie naar de komst en het verblijf van onrechtmatig verblijvende (voormalige) alleenstaande minderjarige vreemdelingen en hun visie op de toekomst

Het startpunt van dit onderzoek is de lacune in de wetenschappelijke kennis over de leefomstandigheden en idee├źn van...

Onderzoek met publicatie | 07-10-2010

Salafisme in Nederland; aard, omvang en dreiging

De beschikbare informatie over het salafisme in Nederland is vooral dreigingsgerelateerd. Over de wijze waarop salafisten hun...

Onderzoek met publicatie | 24-09-2010

Actuele justitiethema's in historisch perspectief

Dit themanummer rust op drie pijlers binnen de historische criminologie. Ten eerste de langetermijnontwikkelingen in sociale...

Publicatie | 14-04-2010

Islamitische en extreem-rechtse radicalisering in Nederland; Een vergelijkend literatuuronderzoek

In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een studie naar de onderzoeksliteratuur over islamitische en...

Onderzoek met publicatie | 08-03-2010

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term