Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

32 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Leerproject" en/of "Overlevingstocht" en/of "Seksuele vorming"

Anders straffen

Deze aflevering van Justitiƫle Verkenningen is gewijd aan andere dan de traditionele strafrechtelijke straffen. Deze...

Publicatie | 24-12-1993

Alternative sanctions for juveniles in the Netherlands

In the Netherlands alternative sanctions for juveniles have become very popular. In less than ten years, the alternative...

Publicatie | 01-02-1993

Ervaringsleerprojecten en overlevingstochten; een verkenning van de literatuur

In deze notitie zal het fenomeen ervaringsleerprojecten/overlevingstochten aan een nadere beschouwing worden onderworpen....

Publicatie | 12-11-1990

De deelnemers aan de cursus 'Slachtoffer in Beeld'; beschrijving en de eerste resultaten

Publicatie | 12-03-1990

De Kwartaalcursus en recidive; Een onderzoek naar de effecten van het experiment Kwartaalcursus

Dit is het derde en laatste rapport van het evaluatie-onderzoek 'kwartaalkursus'. Het effectonderzoek heeft betrekking op 51...

Publicatie | 01-01-1990

Kwartaalkursus; Een beschrijving van de cursisten

De Kwartaalkursus is een intensief dagprogramma van drie maanden, bedoeld als alternatief voor preventieve hechtenis en/of...

Onderzoek met publicatie | 17-02-1989

Jeugd & Justitie; contacten van strafrechtelijk minderjarigen met justitie in de arrondissementen Amsterdam en Haarlem in de periode 1 september 1986 t/m 31 augustus 1987

In november 1986 is in Amsterdam het experiment Kwartaalcursus van start gegaan. De Kwartaalcursus is een drie maanden...

Publicatie | 28-11-1988

Alternatieven voor de vrijheidsstraf

Zolang er sprake is van vrijheidsbeneming is er nagedacht over mogelijkheden om deze straf te vermijden. Van diverse zijden...

Publicatie | 30-05-1988

Leerprojecten onderzocht

Dit onderzoek beoogt een beschrijving te geven van de leerprojecten zoals die tot nu toe zijn toegepast. Het betreft een...

Publicatie | 01-11-1987

Jeugd-varianummer

Dit Jeugd-varianummer van Justitiele Verkenningen wordt geopend met een bijdrage — gebaseerd op een reisverslag — van drs....

Publicatie | 30-12-1986

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term