Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

30 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Ontucht" is vervangen door "Seksueel misbruik".
U heeft gezocht naar pagina's: "Seksueel misbruik"

Seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen vrijwilligersorganisaties

Doel van dit onderzoek was inzicht te krijgen in de aard en omvang van bekend geworden gevallen van seksueel...

Onderzoek met publicatie | 11-09-2009

Verborgen werelden; minderjarige jongens, misbruik en prostitutie

Doel van dit onderzoek is: Inzicht bieden in aard en het voorkomen van seksueel misbruik van jongens en prostitutie door...

Onderzoek met publicatie | 08-05-2009

Sexual delinquency and Exploitation

Publicatie | 01-01-2001

Het functioneren van het klachtvereiste in de zedelijkheidswetgeving; Deelrapportage 2 - Het wettelijk kader: wetsgeschiedenis, jurisprudentie en zedelijkheidswetgeving in diverse landen

Dit deelonderzoek schetst het wettelijk kader waarbinnen het klachtvereiste zich bevindt. Het rapport opent met een...

Publicatie | 30-11-1998

Het functioneren van het klachtvereiste in de zedelijkheidswetgeving; Deelrapportage 5: Sterkte-zwakte analyse van een aantal juridische instrumenten inzake de vormgeving van het recht op zelfbepaling van jeugdigen

Welke wetstechnische vormgeving van het recht op zelfbepaling van jeugdigen van 12-16 jaar komt het beste tegemoet aan de...

Publicatie | 30-11-1998

Het functioneren van het klachtvereiste in de zedelijkheidswetgeving; Deelrapportage 1: Kader en leesbegeleidende samenvatting

In de zedelijkheidswetgeving, die op 1 december 1991 van kracht werd. is een specifieke regeling opgenomen ten aanzien van...

Publicatie | 01-11-1998

Het functioneren van het klachtvereiste in de zedelijkheidswetgeving; Deelrapportage 3: Het functioneren van het klachtvereiste in de uitvoeringspraktijk

Dit deelonderzoek betreft het functioneren van het klachtvereiste in de uitvoeringspraktijk. In het onderzoek is gebruik...

Publicatie | 01-11-1998

Het functioneren van het klachtvereiste in de zedelijkheidswetgeving; Deelrapportage 4: Bescherming, bepaling en beperking; de optiek van de klachtgerechtigden ten aanzien van het klachtvereiste in de zedelijkheidswetgeving

Wat is het oordeel van 12- tot 16-jarige jongeren en hun ouders en de Raad voor de Kinderbescherming (de klachtgerechtigden)...

Publicatie | 01-11-1998

Domestic Victimization

Publicatie | 30-03-1998

Seksuele kindermishandeling en Justitie

Klaarblijkelijk is het seksueel misbruiken van kinderen niet het werk van enkele mannen, maar is een groot deel van de...

Publicatie | 30-08-1989

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Seksueel misbruik'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term