Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

46 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Ongedocumenteerden" is vervangen door "Illegale vreemdelingen".
U heeft gezocht naar pagina's: "Illegale vreemdelingen" en/of "Illegale kinderen"

Schatting illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen in 2009

In dit rapport wordt een schatting gepresenteerd van het aantal illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen in de...

Onderzoek met publicatie | 08-07-2011

Informele economie, uitbuiting en illegaliteit

Over de omvang en de functie van de informele economie wordt al sinds de jaren 1960 gediscussieerd. Met dit themanummer wordt...

Publicatie | 03-11-2010

Jong en illegaal in Nederland; een beschrijvende studie naar de komst en het verblijf van onrechtmatig verblijvende (voormalige) alleenstaande minderjarige vreemdelingen en hun visie op de toekomst

Het startpunt van dit onderzoek is de lacune in de wetenschappelijke kennis over de leefomstandigheden en ideeën van...

Onderzoek met publicatie | 07-10-2010

Kiezen tussen twee kwaden; Determinanten van blijf- en terugkeerintenties onder (bijna) uitgeprocedeerde asielmigranten

De onderzoeksvragen luidden: Hoe kunnen we verklaren waarom sommige uitgeprocedeerde asielmigranten onder druk van de...

Onderzoek met publicatie | 14-06-2010

Illegaal verblijf in Nederland; Een literatuuronderzoek

De onderzoeksvragen bij dit project luiden:  Wat is uit de literatuur bekend over overlast en criminaliteit door illegalen in...

Onderzoek met publicatie | 23-05-2008

Ongewenst verklaarde vreemdelingen in de tbs

Om de kennis te bundelen en de repatriëring te bevorderen is op FPC Veldzicht een voorziening gecreëerd voor ongewenst...

Onderzoek met publicatie | 04-04-2008

Positie van slachtoffers van mensenhandel; 1e trendrapportage 2006

Deze eerste meting, de nulmeting, betreft het jaar 2006. De Monitor Mensenhandel richt zich vooral op de toegang van...

Onderzoek met publicatie | 23-11-2007

Verboden bordelen; Evaluatie opheffing bordeelverbod: niet-legale prostitutie

In 2000 is het bordeelverbod opgeheven en vervangen door een vergunningstelsel, met als doelen de regulering van de...

Onderzoek met publicatie | 13-04-2007

Een schatting van het aantal in Nederland verblijvende illegale vreemdelingen in 2005

In dit rapport wordt een schatting gepresenteerd van het aantal illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen, in de...

Onderzoek met publicatie | 27-10-2006

Terugkeer en MOB bij Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen; Landelijk beleid en lokale praktijk

Het onderzoek wordt uitgevoerd naar aanleiding van toezeggingen van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie aan de...

Onderzoek met publicatie | 15-09-2006

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term