Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

30 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Informatie- en communicatietechnologie"

Duitsland-Nederland en de afdoening van strafzaken

Dit rapport geeft inzicht in de omvang van het strafrechtelijk apparaat in Nederland en Nordrheinwestfalen (DBR) en gaat in...

Onderzoek met publicatie | 29-03-2002

De concurrerende macht: een nieuwe rol voor de overheid?; Een verkenning van technische, maatschappelijke en juridische ontwikkelingen rond de elektronische snelweg en de gevolgen voor de rol van de overheid

In de Nota Wetgeving voor de elektronische snelweg (Nota WES) uit 1998 is, op basis van daartoe verricht onderzoek, een...

Publicatie | 01-03-2001

Overheden over internationalisering en ICT-recht; De standpunten van Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten

Met het onderzoek wordt beoogd een inventarisatie te geven van de standpunten van enkele nationale overheden (Duitsland,...

Publicatie | 01-08-2000

Bescherming van grondrechten in het digitale tijdperk; Verslag van een internationale discussie over concept-voorstellen van de Commissie Grondrechten in het digitale tijdperk

In dit eindrapport wordt verslag gedaan van de toetsing door internationale experts van de voorstellen voor...

Publicatie | 01-06-2000

Bescherming van grondrechten in het digitale tijdperk; Een rechtsvergelijkend onderzoek naar informatie- en communicatievrijheid en privacy in Zweden, Duitsland, Frankrijk, België, de Verenigde Staten en Canada; interimrapport

Dit rapport doet verslag van de rechtsontwikkeling die grondrechten in een aantal landen doormaken bij een toenemende...

Publicatie | 01-12-1999

Criminaliteit in cyberspace; Een praktijkonderzoek naar aard, ernst en aanpak in Nederland; met veertig aanbevelingen

Dit onderzoeksverslag gaat over criminaliteit met informatie- en communicatietechnologie (ICT). De eerste 3 hoofdstukken...

Publicatie | 01-10-1999

De computer als weegschaal van de rechter

Hoe moet de introductie van informatietechnologie in de rechtspraktijk worden gewaardeerd? Wat zijn de mogelijkheden en...

Publicatie | 30-06-1998

Netiquette of Wetiquette; Zelfregulering of overheidsregulering van de elektronische snelweg in Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten

Met het onderhavige rapport is beoogd het project "Uitgangspunten voor regulering op de elektronische snelweg" van het...

Publicatie | 01-11-1997

Technologie en recht

In deze aflevering wordt aandacht besteed aan de relatie tussen de meer recente vormen van technologie en verschillende...

Publicatie | 31-05-1992

Computercriminaliteit

De moderne informatietechnieken geven op allerlei manieren gelegenheid tot misbruik ervan en nieuwe vormen van misdaad. In...

Publicatie | 30-07-1987

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term