Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

54 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Arrest als uitspraak" is vervangen door "Vonnis".
U heeft gezocht naar pagina's: "Vonnis" en/of "Vrijspraak" en/of "Schuldigverklaring" en/of "Ontslag van rechtsvervolging" en/of "Voorwaardelijke veroordeling"

Secundaire analyse kwaliteitsmeting slachtofferzorg

In dit rapport worden de bevindingen gepresenteerd van een onderzoek naar de kenmerken van slachtoffers die negatieve...

Onderzoek met publicatie | 06-01-2015

Criminaliteit en rechtshandhaving 2013; Ontwikkelingen en samenhangen

Criminaliteit en rechtshandhaving (C&R) 2013 is een periodiek naslagwerk voor allen die, al dan niet beroepsmatig...

Onderzoek met publicatie | 05-11-2014

Monitor jeugdcriminaliteit; Ontwikkelingen in de aantallen verdachten en strafrechtelijke daders 1997 t/m 2012

De Monitor Geregistreerde Jeugdcriminaliteit (MJC) bevat detailinformatie over de ontwikkeling van geregistreerde...

Onderzoek met publicatie | 12-05-2014

Vrijheid binnen de perken; Een verkennend onderzoek naar de inzet van voorwaardelijke vrijheidsstraffen

De factsheet beschrijft de ontwikkeling in het aantal en de duur van de voorwaardelijke vrijheidsstraffen die in de...

Onderzoek met publicatie | 19-12-2013

Criminaliteit en rechtshandhaving 2012; ontwikkelingen en samenhangen

Criminaliteit en rechtshandhaving (C&R) 2012 is een periodiek naslagwerk voor allen die, al dan niet beroepsmatig...

Onderzoek met publicatie | 14-11-2013

Naar een tweefasenproces?; Over voor- en nadelen van een strafproces in twee fasen, in relatie tot de posities van slachtoffer en verdachte

Het onderzoek wil de verschillende belangen en argumenten die voor een tweefasenproces zijn aangevoerd adequaat wegen....

Onderzoek met publicatie | 25-09-2013

Aard, omvang en handhaving van beschermingsbevelen in Nederland; Deel 2: Aard en omvang

In deze deelrapportage worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord: Hoeveel civiel- en strafrechelijke beschermingsbevelen...

Onderzoek met publicatie | 14-05-2013

De burger als rechter; een onderzoek naar geprefereerde sancties voor misdrijven in Nederland

Welke straffen prefereren Nederlandse burgers voor diverse delicten? Dat is de vraag die in dit onderzoek centraal heeft...

Onderzoek met publicatie | 31-10-2011

Verbetertraject Toezicht Jeugd; procesevaluatie van de pilot

In dit onderzoeksrapport wordt verslag gedaan van de procesevaluatie van de pilot van het Verbetertraject Toezicht Jeugd...

Onderzoek met publicatie | 28-02-2011

De competentie van enkelvoudige kamers in strafzaken verruimd; cijfermatige gegevens en ervaringen van de rechtspraktijk

Bij de wet van 4 juli 2002 (in werking getreden op 12 juli 2002) is de maximumstraf die de politierechter op mag leggen...

Onderzoek met publicatie | 31-05-2010

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term