Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

78 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Straf" en/of "Doodstraf" en/of "Dwangarbeid" en/of "Vermogensstraf" en/of "Ontzetting" en/of "Verbanning" en/of "Lijfstraf" en/of "Openbaarmaking bij vonnis" en/of "Gevangenisstraf" en/of "Werkstraf" en/of "Ontzegging rijbevoegdheid"

Strafrechtelijke ontzetting uit beroep of ambt; oplegging en naleving in de periode 1995-2008

De centrale vraagstelling van het onderzoek was: Welke overwegingen spelen een rol voor het OM bij het eisen en voor de...

Onderzoek met publicatie | 22-01-2010

Verkenning naar een uitbreiding van de recidiveregeling ernstige verkeersdelicten

Het wetsvoorstel tot invoering van een recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten treedt eind 2009 in werking. Bij de...

Onderzoek met publicatie | 09-12-2009

Recidive na werkstraffen en na gevangenisstraffen; een gematchte vergelijking

Het resultaat van dit onderzoek is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Criminologie onder de titel 'Recidive na werkstraffen...

Onderzoek met publicatie | 30-09-2009

Afschrikking en generale preventie

Dit themanummer gaat in op de vraag of het straf- en vervolgingsbeleid (mede) heeft bijgedragen aan de opmerkelijke daling...

Publicatie | 08-04-2008

Kennisfundament Risicoreductie

Het doel van dit project is om een kennisfundament te creƫren en door het systematiseren van kennis de werkzame mechanismen...

Onderzoek | 15-06-2007

Nationale Drug Monitor; drugswetcriminaliteit 1999-2004

Samenvatting van de belangrijkste resultaten van de Nationale Drug Monitor die zich bezig houdt met de volgende...

Publicatie | 09-11-2006

Voorwaardelijk voor onvoorwaardelijk; Substitutie van onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen bij gering recidivegevaar: een raming van de te besparen gevangeniscapaciteit

Schatting van het aantal detentiedagen dat – in theorie – zou kunnen worden bespaard door de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf...

Onderzoek met publicatie | 01-09-2006

Werkstraffen: succes verzekerd?; Succes- en faalfactoren bij werkstraffen van meerderjarigen

Dit is een verslag van een onderzoek naar het verbeteren van de uitvoering van werkstraffen die aan volwassenen worden...

Onderzoek met publicatie | 07-10-2005

Evaluatie van daderprogramma's; Een wegwijzer voor onderzoek naar de effecten van strafrechtelijke interventies speciaal gericht op het terugdringen van recidive

Deze wegwijzer gaat over de evaluatie van daderprogramma's, strafrechtelijke interventies speciaal gericht op het...

Publicatie | 14-05-2005

Interventies bij schoolverzuim; Inventarisatie van justitiële maatregelen bij spijbelgedrag

Doel van het onderzoek is het schetsen van een beeld van het totaal aan justitiƫle interventies op het gebied van...

Onderzoek met publicatie | 03-09-2004

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term