Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

51 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Drugverslaafde delinquenten"

Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)

De wet Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) maakte het in 2001 mogelijk om de harde kern van criminele drugsverslaafden...

Onderzoek met publicatie | 06-07-2007

Nationale Drug Monitor; Jaarbericht 2006

De Nationale Drug Monitor (NDM) die sinds 1999 wordt samengesteld door het Trimbos-instituut in samenwerking met het WODC is...

Onderzoek met publicatie | 19-06-2007

ISD en SOV vergeleken; Eerste inventarisatie meerwaarde Inrichting voor Stelselmatige Daders boven eerdere Strafrechtelijke Opvang voor Verslaafden

Dit is de rapportage van een onderzoek naar de veronderstelde meerwaarde van de in 2004 ingevoerde ISD maatregel (wet...

Onderzoek met publicatie | 24-04-2007

QCT Europe; Final report: Constructing, producing and analysing the qualitative evidence + Final report on quantitative evaluation

The focus of these reports is to understand how court ordered treatments work. Much emphasis was placed upon what was seen as...

Onderzoek met publicatie | 29-01-2007

ADAM in Holland?; Verslag van de Pilot Monitoring van drugsgebruik onder arrestanten bij Politie Haaglanden

Het ADAM-project (Arrestee Drug Abuse Monitoring) afkomstig uit de Verenigde Staten houdt in dat arrestanten op vrijwillige...

Publicatie | 16-02-2000

Effectiviteit van sanctieprogramma's: bouwstenen voor een toetsingskader; een literatuuronderzoek

De probleemstelling van dit onderzoek luidt: wat zijn volgens de literatuur de bewezen of waarschijnlijke kenmerken waaraan...

Publicatie | 01-02-2000

ADAM in Holland?; Verslag van het onderzoek naar de haalbaarheid van de pilot monitoring van drugsgebruik onder arrestanten bij de politie Haaglanden

In de VS worden sinds 1987 systematisch gegevens verzameld over drugsgebruik onder aangehouden verdachten in het kader van...

Publicatie | 28-02-1999

ADAM in Holland?; Plan van aanpak voor de pilot Monitoring drugsgebruik onder arrestanten bij politie Haaglanden

In de VS worden sinds 1987 systematisch gegevens verzameld over drugsgebruik onder aangehouden verdachten in het kader van...

Publicatie | 01-02-1999

Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV); Een literatuurverkenning naar voor de SOV relevante ervaringen met onvrijwillig geplaatste justitiabele verslaafden in binnen- en buitenland

Aanleiding tot deze literatuurverkenning vormt de indiening van het wetsvoorstel Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)....

Publicatie | 01-01-1998

Drugs, delicten en handhavingskosten

In de aanloop naar de nota voor de Tweede Kamer over het drugsbeleid is de behoefte ontstaan om diverse (basis)gegevens over...

Publicatie | 26-07-1995

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Drugverslaafde delinquenten'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term