Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

56 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Geschiedenis" en/of "Middeleeuwen" en/of "Zeventiende eeuw" en/of "Negentiende eeuw" en/of "Achttiende eeuw" en/of "Twintigste eeuw" en/of "Eenentwintigste eeuw"

Literatuuronderzoek TBS en GGZ

In vervolg op twee vrij recente Interdepartementale Beleidsonderzoeken naar de TBS (Doelmatig behandelen, 1995 en Over...

Publicatie | 28-01-2001

Sexual delinquency and Exploitation

Publicatie | 01-01-2001

Honderd jaar strafrecht

Het leek de redactie interessant om aandacht te besteden aan de meer 'latente' langetermijnveranderingen binnen de...

Publicatie | 24-12-1999

Scandinavië

In hoeverre vervult Scandinaviƫ een voortrekkersrol? Tot welke gebieden beperkt zich die? Hoe heeft het egalitarisme zijn...

Publicatie | 30-11-1999

A Century of Juvenile Justice

Publicatie | 30-09-1999

Het Rooms-Friese recht; De civiele rechtspraktijk van het Hof van Friesland in de 17e en 18e eeuw

Selectie uit de civiele rechtspraktijk van het Hof van Friesland in de 17e en 18e eeuw.

Publicatie | 01-04-1999

Het functioneren van het klachtvereiste in de zedelijkheidswetgeving; Deelrapportage 2 - Het wettelijk kader: wetsgeschiedenis, jurisprudentie en zedelijkheidswetgeving in diverse landen

Dit deelonderzoek schetst het wettelijk kader waarbinnen het klachtvereiste zich bevindt. Het rapport opent met een...

Publicatie | 30-11-1998

Over accountants

Met de bevindingen van de commissie Van Traa in het achterhoofd hecht Justitie er groot belang aan dat de vrije beroepen een...

Publicatie | 30-04-1998

Politie en justitie in België

Herhaaldelijk wordt erop gewezen dat de onderlinge tegenwerking van de drie Belgische politiediensten — de rijkswacht, de...

Publicatie | 30-11-1997

Integratie

Wat betekent integratie? Een greep uit de omschrijvingen die momenteel veel gebruikt worden — assimilatie, aanpassing,...

Publicatie | 30-08-1997

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term