Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

40 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Afvalcriminaliteit" is vervangen door "Milieucriminaliteit".
U heeft gezocht naar pagina's: "Milieucriminaliteit" en/of "Bodemverontreiniging" en/of "Luchtverontreiniging" en/of "Waterverontreiniging"

Milieurecht en zelfregulering

De omvang en ernst van de milieucriminaliteit lijken almaar toe te nemen. Recente rapporten hebben een zorgelijke en soms...

Publicatie | 22-12-1994

Misdaad, geld en straf; een onderzoeksproject

In het project 'Misdaad, Geld en Straf' staat de vraag centraal of financiƫle straffen en maatregelen effectief zijn? Om die...

Publicatie | 12-07-1994

Openbaar ministerie en milieu: terugblik op 1992; Tweede meting 'planning & control milieuwethandhaving'

Meting betreffende de stand van zaken van de milieutaak van het openbaar ministerie. Deze meting is het vervolg op de...

Publicatie | 30-06-1994

Tijd voor tijdschrijven; resultaten van het project Tijdschrijven milieu-openbaar ministerie, ressort Amsterdam

Als doelstelling van het onderzoek in gekoppeld aan het project Tijdschrijven is geformuleerd: Het zichtbaar maken van de...

Publicatie | 13-09-1993

Nulmeting 'Planning & Control' Milieuwethandhaving 1991 Openbaar Ministerie

Publicatie | 13-01-1993

Aandacht van de overheid voor bodembescherming: sinds wanneer?; Een literatuuronderzoek

In het kader van de Interimwet Bodemsanering wordt thans door de Staat een groot aantal procedures gevoerd tegen allerlei...

Publicatie | 01-09-1991

Politie en milieuwethandhaving

Door middel van dit onderzoek wordt gepoogd de politie een helpende hand te bieden bij de invulling van haar taak ten aanzien...

Publicatie | 01-01-1991

Het handhaven van milieurecht

In de jaren zeventig ontstond het milieubewustzijn, in de jaren tachtig kwamen de regelingen en in de jaren negentig zal er...

Publicatie | 30-04-1990

Misdaadondernemingen; Ondernemende misdadigers in Nederland

Het rapport behandelt de analyse van 46 zaken over de volgende onderwerpen: harde en zachte verdovende middelen,...

Publicatie | 01-01-1990

Strafrecht en milieu

Met dit themanummer 'Strafrecht en milieu' wil de redactie van Justitiƫle verkenningen de aandacht vestigen op een gebied...

Publicatie | 30-08-1977

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term