Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

50 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Agenten" is vervangen door "Politiepersoneel".
U heeft gezocht naar pagina's: "Politiepersoneel" en/of "Hoger politiepersoneel" en/of "Vrouwelijk politiepersoneel" en/of "Allochtoon politiepersoneel"

Ervaringen met stress; Verslag van een toepassing van de Vragenlijst Organisatie Stress bij groepscommandanten van het Korps Rijkspolitie

In 1988 heeft een breed onderzoek plaatsgevonden onder groepscommandanten bij de Rijkspolitie naar de werkinhoud en naar de...

Publicatie | 22-11-1991

Groepscommandanten bij de Rijkspolitie; Een beschrijvend onderzoek naar hun werk en werkbeleving

Binnen de landdienst van de rijkspolitie-organisatie kan de positie van de groepscommandant als een spilfunctie worden...

Publicatie | 01-01-1989

Opleidingsbehoeften van Groepscommandanten bij het Korps Rijkspolitie

Dit onderzoek is in de eerste plaats gericht op het verschaffen van meer inzicht in de aard van de verwachtingen waarmee...

Publicatie | 28-11-1988

Prioriteitenbeleid en informatiebehoefte; verslag van een vooronderzoek bij de gemeentepolitie van Almere

In dit onderzoek gaat het om de vraag hoe een kwantitatief inzicht in de feitelijke gang van zaken in de organisatie en de...

Publicatie | 05-05-1987

ME en stress; Een onderzoek naar de gevolgen van ME-optredens voor het persoonlijk functioneren van ME-ers

De vraagstelling voor het onderzoek was drieledig en betrof zowel de fysieke belasting van ME-optredens, als de emotionele...

Publicatie | 27-12-1986

Gemeentelijke herindeling en politie-organisatie; Een onderzoek naar de veranderingen in de politie-organisatie in Zuid-Limburg

Per 1 januari 1982 heeft er in de regio Zuid-Limburg een streeksgewijze gemeentelijke herindeling plaatsgevonden, waarbij de...

Publicatie | 18-09-1985

Gemeentelijke indeling in Zuid-Limburg; Ervaringen met de nieuwe organisatie van de gemeentelijke politiekorpsen

In het rapport "Gemeentelijke indeling en de organisatie van de politie: Zuid-Limburg" (1983). is uitgebreid weergegeven wat...

Publicatie | 08-08-1984

Gemeentelijke indeling en de organisatie van de politie: Zuid-Limburg

Dit onderzoek betreft de voorbereidingen van de veranderingen in de organisatie van de politie alsmede de meningen daarover...

Publicatie | 14-05-1983

Het functioneren van de vreemdelingendiensten

De indeling van het rapport is als volgt. In hoofdstuk 2 zullen de gegevens over de diensten worden vermeld. Daarna komt het...

Publicatie | 25-09-1982

Politie en stress

De wijze waarop de politie in onze maatschappij functioneert, is één van de onderwerpen waarop de laatste jaren de...

Publicatie | 30-05-1982

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term