Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

78 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Om" is vervangen door "Openbaar ministerie".
U heeft gezocht naar pagina's: "Openbaar ministerie" en/of "Parket-generaal" en/of "Landelijk parket" en/of "Functioneel parket" en/of "Centrale verwerking OM" en/of "Regioparket" en/of "Dienstverleningsorganisatie OM" en/of "Ressortsparket"

Procesmatig werken als rode draad bij succesfactoren van 'best practice' parketten; Resultaten van een onderzoek naar versnellingsmogelijkheden bij strafzaakbehandeling door het OM in de vervolgingsfase

Onderzocht is hoe de drie parketten met de snelste gemiddelde doorlooptijden het strafzaakbehandelingsproces logistiek en...

Publicatie | 01-01-2002

Post-Fort; Evaluatie van het strafrechtelijk onderzoek (1996-1999)

Evaluatieonderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Minister van Justitie, naar de activiteiten die politie en justitie in de...

Publicatie | 01-06-2001

Het vooronderzoek in strafzaken; Tweede interimrapport onderzoeksproject strafvordering 2001

In dit boek wordt verslag gedaan van de resultaten van het tweede jaar van het onderzoeksproject Strafvordering 2001. In deze...

Publicatie | 20-04-2001

Evaluatie van de regelgeving slachtofferzorg; Verslag van een onderzoek ter evaluatie van de wet en regelgeving Terwee

Deze eindbalans van de regelgeving Terwee beoogt inzicht te geven in: de mate waarin slachtoffers tevreden zijn over de...

Publicatie | 30-03-2001

Regionale samenwerking bij milieuhandhaving

Het doel van het onderzoek was te toetsen hoe de regionale milieuhandhavingsverbanden tot ontwikkeling komen. In regionale...

Publicatie | 01-06-2000

De sturing en controle van de politie in het Franse en Nederlandse vooronderzoek in strafzaken

Dit is de eerste (tussen)rapportage in het WODC-onderzoek naar de rol van de officier van justitie en de rechter-commissaris...

Publicatie | 01-04-2000

De opsporing in de militaire politietaak; Een evaluatie van de theorie en de praktijk van de opsporingsfunctie van de Koninklijke marechaussee bij de uitvoering van de militaire politietaak

Naar aanleiding van het rapport "Omtrent Srebrenica" van de heer van Kemenade op verzoek van de minister van defensie en de...

Publicatie | 01-11-1999

Controlling organised crime; Organisational changes in the law enforcement and prosecution services of the EU member states

In order to ensure optimal comparability between the research findings, a joint standard questionnaire4 was designed. One of...

Publicatie | 28-06-1999

Terugkijken naar morgen; Leeronderzoek naar de werkrelaties tussen de minister van Justitie, het departement, het College van procureurs-generaal en het openbaar ministerie

De auteurs gaan in dit rapport in op de volgende vraagstellingen: Welke aspecten zijn van directe invloed geweest op het...

Publicatie | 05-04-1998

Politie en justitie in België

Herhaaldelijk wordt erop gewezen dat de onderlinge tegenwerking van de drie Belgische politiediensten — de rijkswacht, de...

Publicatie | 30-11-1997

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term