Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

47 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Gezag over minderjarige kinderen" en/of "Ontheffing van ouderlijke macht" en/of "Ouderlijk gezag" en/of "Ondertoezichtstelling" en/of "Ontzetting uit ouderlijke macht" en/of "Voogdij"

Met recht onder toezicht gesteld; Evaluatie herziene OTS-wetgeving

Bij ondertoezichtstelling wordt het ouderlijk gezag beperkt en blijft het kind, in beginsel, in het gezin. De kinderrechter...

Publicatie | 01-10-2000

Jeugdigen in justitiële behandelinrichtingen; Een analyse in het kader van de motie Duykers

Het onderzoek richt zich op de vraag of de kenmerken van strafrechtelijk en civielrechtelijk geplaatsten, verschillen...

Publicatie | 01-10-2000

Beschermengel II; Gesprekken tussen ouders en gezinsvoogden in de beginfase van de ondertoezichtstelling

In dit onderzoek komt naar voren dat de gesprekken niet in alle gevallen gestructureerd verlopen. In de helft van de gevallen...

Publicatie | 01-08-2000

Ervaringsleerprojecten in de ambulante justitiële sector; de Elan basistraining voor ots-pupillen, een verkenning

Sinds een aantal jaren organiseert Elan Training te Ulvenhout een zogenaamde basistraining voor ots-pupillen. De training,...

Publicatie | 24-03-1995

Gezinsvoogden aan het werk; De uitvoering van de ondertoezichtstelling in 1993

De gezinsvoogdij-instellingen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de door de kinderrechter uitgesproken maatregel...

Publicatie | 01-01-1995

Rechtsverzorging en wetenschap; Een plaatsbepaling van het WODC bij het afscheid van J. Junger-Tas

De interne verzelfstandiging van het WODC, de interne reorganisatie en het vertrek van Josine Junger-Tas hebben aanleiding...

Publicatie | 01-01-1994

De ondertoezichtstelling en andere maatregelen van kinderbescherming; Een dossieronderzoek

Onderzoek van de ontwikkeling van het aantal en de aard van de maatregel van ondertoezichtstelling in de laatste twee...

Publicatie | 30-09-1993

De inzet van deskundigen bij de Raden voor de Kinderbescherming; verslag van een korte inventarisatie

In dit rapport wordt verslag gedaan van een kort inventariserend onderzoek naar de inzet van deskundigen bij de Raden van de...

Publicatie | 19-06-1992

Moeilijk plaatsbare jongeren; Een onderzoek naar plaatsingen en pogingen tot plaatsing in tehuizen van OTS-pupillen in de leeftijd van 12 tot 17 jaar

De centrale doelstelling van het onderzoek luidde: Het verkrijgen van inzicht (kwantitatief en kwalitatief) in de problemen...

Publicatie | 01-01-1992

Jeugdbescherming opnieuw ter discussie

De kwetsbare positie van de jeugdbescherming heeft vanzelfsprekend alles te maken met de delicate taak die zij heeft: de...

Publicatie | 30-03-1990

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term