Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

53 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Arrest als uitspraak" is vervangen door "Vonnis".
U heeft gezocht naar pagina's: "Vonnis" en/of "Vrijspraak" en/of "Schuldigverklaring" en/of "Ontslag van rechtsvervolging" en/of "Voorwaardelijke veroordeling"

Optimalisering van voorwaardelijke sancties; een procesevaluatie

Optimalisering Voorwaardelijke Sancties (OVS) is een maatregel uit het programma Modernisering Sanctietoepassing (MST) van...

Onderzoek met publicatie | 24-03-2010

De daad bij het woord; het naleven van rechterlijke uitspraken en schikkingsafspraken

Uit het onderzoek moet blijken in hoeverre hetgeen in een gerechtelijke procedure wordt opgelegd (door de rechter) of...

Onderzoek met publicatie | 11-09-2009

Mediation Monitor Rechtspraak; Tussenrapportage 2008

Deze fact sheet geeft een overzicht van de ontwikkeling van mediations die vanaf april 2005 tot en met 2007 via de gerechten...

Onderzoek met publicatie | 15-09-2008

Derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht 2006 ; Feitenvaststelling in beroep

Dit betreft een onderzoek in het kader van de derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het onderwerp...

Onderzoek met publicatie | 09-02-2007

Voorwaardelijk voor onvoorwaardelijk; Substitutie van onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen bij gering recidivegevaar: een raming van de te besparen gevangeniscapaciteit

Schatting van het aantal detentiedagen dat – in theorie – zou kunnen worden bespaard door de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf...

Onderzoek met publicatie | 01-09-2006

Toepassing van bijzondere voorwaarden bij voorwaardelijke vrijheidsstraf en schorsing van de voorlopige hechtenis bij volwassenen

In dit onderzoek staan drie thema's centraal: De voorwaardelijke veroordeling in internationaal perspectiefTrends in de...

Onderzoek met publicatie | 28-04-2006

Duitsland-Nederland en de afdoening van strafzaken

Dit rapport geeft inzicht in de omvang van het strafrechtelijk apparaat in Nederland en Nordrheinwestfalen (DBR) en gaat in...

Onderzoek met publicatie | 29-03-2002

Econometrische evaluatie 'Prognose sanctiecapaciteit'

Dit onderzoek betreft een toetsing van de betrouwbaarheid van het SCP-model gevangeniswezen en taalcstraffen meerderjarigen;...

Publicatie | 01-11-1998

Ontsnappen aan de gevangenis; Europese pogingen om de korte (en/of voorwaardelijke) vrijheidsstraf terug te dringen

In deze verkenning wordt voor veertien landen een overzicht gegeven van de mogelijkheden die er zijn om toepassing van de...

Publicatie | 30-03-1995

Vormfouten in de strafvervolging; achtergrondstudie uitgevoerd ten behoeve van de Commissie Openbaar Ministerie

Het onderzoek naar vormfouten in de strafvervolging is uitgevoerd ten behoeven van de werkzaamheden van de Commissie Openbaar...

Publicatie | 30-05-1994

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term