Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

172 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Noord-Amerika" en/of "Verenigde Staten" en/of "Canada"

Preventie van herhaald slachtofferschap; Een research synthese van maatregelen ter voorkoming van herhaling

Deze studie geeft een overzicht geven van effectieve of veelbelovende maatregelen ter preventie van herhaald...

Onderzoek met publicatie | 15-08-2008

Filteren van kinderporno op internet; Een verkenning van technieken en reguleringen in binnen- en buitenland

Dit project heeft als doelstelling om de Tweede Kamer te informeren over de vraag of de toepassing van technische...

Onderzoek met publicatie | 18-07-2008

Uitgenodigde vluchtelingen; Beleid en de maatschappelijke positie in nationaal en internationaal perspectief

De centrale vraag in dit onderzoek luidt: 'Wat is de maatschappelijke positie van uitgenodigde vluchtelingen en zijn er...

Onderzoek met publicatie | 22-02-2008

Geschillenbeslechting en collectief rechtenbeheer; Over tarieven, transparantie en tribunalen in het auteursrecht

De probleemstelling van dit onderzoek luidt: bestaat er in Nederland behoefte aan een bijzondere regeling van geschillen ter...

Onderzoek met publicatie | 22-02-2008

De Minimis-regelingen in het auteursrecht; Een rechtsvergelijkende quickscan naar de artikelen 5 lid 3 sub i en 5 lid 3 sub o Auteursrechtrichtlijn en (aspecten van) het openbaarmakingsbegrip

De probleemstelling die in dit onderzoek aan de orde komt is: Kennen landen met een aan het Nederlandse verwant...

Onderzoek met publicatie | 20-11-2007

Identiteitsfraude: een afbakening; Een internationale begripsvergelijking en analyse van nationale strafbepalingen

De probleemstelling van dit onderzoek luidt: Wat is de werkbare afbakening van het begrip identiteitsfraude', gelet op...

Onderzoek met publicatie | 22-10-2007

Rechtsvorm en gebruik van LLp's en LLC's

Het onderzoek heeft willen nagaan of uit die stelsels lessen kunnen worden getrokken ter verbetering van het Nederlandse...

Onderzoek met publicatie | 13-07-2007

Godslastering, discriminerende uitingen wegens godsdienst en haatuitingen; Een inventariserende studie

Naar aanleiding van de moord op Theo van Gogh op 2 november jl. is bij brief van de Minister van Justitie aan de Tweede Kamer...

Onderzoek met publicatie | 15-12-2006

Onderzoek anti-terrorisme beleid

Dit is een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen van een eerste inventarisatie van beleid met betrekking tot de...

Publicatie | 02-11-2006

Identiteitsfraude

Identiteitsfraude en -diefstal worden nogal eens beschouwd als een probleem dat vooral in de Verenigde Staten speelt en - in...

Publicatie | 01-11-2006

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Noord-Amerika'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term