Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

42 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Marokkanen"

Achtergronden van delinquent gedrag onder jongens uit etnische minderheden II

Dit rapport is het tweede dat verschijnt op basis van onderzoek naar de betrokkenheid van jongens uit etnische minderheden...

Publicatie | 01-01-1991

Interimrapport Prejop Amsterdam

In dit interimrapport wordt verslag gedaan van de eerste resultaten van het evaluatieonderzoek dat het WODC uitvoert naar...

Publicatie | 01-11-1990

Godsdienst en criminaliteit

Dit thema, dat overigens voor de Tweede Wereldoorlog de Nederlandse criminologie (o.a. Bonger en Kempe) sterk bezighield, is...

Publicatie | 30-08-1990

Een preventieproject in Gouda; Eerste resultaten van een project voor Marokkaanse jongeren

In dit interimrapport wordt verslag gedaan van de eerste resultaten van een door het WODC uitgevoerd evaluatie-onderzoek...

Publicatie | 01-03-1990

Deviant gedrag en slachtofferschap onder jongens uit etnische minderheden I

Uit het onderzoek komt naar voren dat de delinquentie onder allochtonen wat hoger is dan onder Nederlandse jongens van...

Publicatie | 01-01-1989

Residentiële hulpverlening aan Surinaamse, Turkse en Marokkaanse jongeren; Een onderzoek naar het verblijf in en het vertrek uit internaten en de situatie gedurende het eerste half jaar na dat vertrek van allochtone jongeren, vergeleken met autochtone jongeren

Dit onderzoek heeft ten doel een beschrijving te geven van (de laatste fase van) het tehuisverblijf, het eventuele...

Publicatie | 01-10-1985

Allochtonen in detentie

Als gevolg van migratiestromen wordt het justitiĆ«le apparaat in toenemende mate met grotere aantallen allochtonen...

Publicatie | 31-01-1985

Tehuisplaatsing van jonge kinderen uit etnische minderheden; Een verkennend onderzoek naar de achtergronden van tehuisplaatsingen van kinderen van 0 tot 7 jaar uit etnische minderheden

De onderzoeksvragen luiden als volgt: Wat zijn de kenmerken van de groep jonge kinderen uit etnische minderheden in tehuizen,...

Publicatie | 01-04-1984

Leden van etnische minderheden in detentie; Een onderzoek naar Turkse, Marokkaanse en Surinaamse gedetineerden

Inhoud: De faciliteiten in de inrichtingen; resultaten van het onderzoek directie, staf en executief personeel; resultaten...

Publicatie | 24-09-1983

Tehuisplaatsing van jongeren uit etnische minderheden; Een onderzoek naar de problematiek rond de plaatsing in tehuis of internaat van Surinaamse, Turkse en Marokkaanse jongeren

Met dit onderzoek hebben de onderzoekers zich ten doel gesteld een inventarisatie te geven van de problematiek rond...

Publicatie | 01-04-1983

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Marokkanen'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term