Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

51 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Databestand"

Voor schatten geschikt; Vooronderzoek databronnen en methoden omvang huiselijk geweld en kindermishandeling

Het onderzoek maakt deel uit van een meeromvattend onderzoek dat ten doel heeft de prevalentie te bepalen van huiselijk...

Onderzoek met publicatie | 29-02-2016

Behoeften inventarisatie voor de ontwikkeling van financieel rechercheren in de Europese Unie

De centrale vraag van het onderzoek luidt: "In hoeverre is er behoefte bij de EU lidstaten aan nieuwe methodieken en de...

Onderzoek met publicatie | 24-02-2016

Ruimte om te delen; De CT infobox tien jaar in werking

De CT Infobox is een samenwerkingsverband tussen tien organisaties binnen het veiligheids-, opsporings- en inlichtingendomein...

Onderzoek met publicatie | 31-03-2015

Onderzoek naar de betekenis van integrale bevraging voor het operationele politiewerk; rapportage bvi-ib

Met het Actieprogramma ‘Minder regels, meer op straat’, - dat de Minister van Veiligheid en Justitie 18 februari 2011 naar de...

Onderzoek met publicatie | 07-08-2014

The Dutch implementation of the Data Retention Directive; On the storage and use of telephone and internet traffic data for crime investigation purposes

The Dutch implementation of the Data Retention Directive was adopted on the 1st of September, 2009. The main reason for the...

Publicatie | 14-07-2014

De Externe Monitor Terbeschikkinggestelden; ontwikkeling van een samenwerkingsverband

Dit rapport beschrijft de totstandkoming van een samenwerkingsverband tussen zeven (justitiƫle) organisaties, waarbij...

Onderzoek met publicatie | 15-04-2014

De Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens; Over het bewaren en gebruiken van gegevens over telefoon- en internetverkeer ten behoeve van de opsporing

Over de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens, die op 1 september 2009 in werking is getreden, worden in het parlement...

Onderzoek met publicatie | 13-02-2014

Inzicht in het presteren van de executieketen; Ontwikkeling van een monitor voor het meten van Kritieke Prestatie Indicatoren in de Executieketen

Dit zijn de voorlopige resultaten van het ontwikkelprojcet Monitor Kritieke Prestatie Indicatoren Executieketen. Het...

Onderzoek met publicatie | 04-07-2013

DNA in de databank: de moeite waard?; Een procesanalyse binnen de strafrechtsketen met het oog op de effectiviteit en efficiëntie van de toepassing van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden

Op 1 februari 2005 is de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden (Wet DNA-V) in werking getreden. Sinds die datum wordt van het...

Onderzoek met publicatie | 05-03-2013

Hits en hints; De mogelijke meerwaarde van ANPR voor de opsporing

Automatic Number Plate Recognition (ANPR) is een techniek waarmee kentekens met behulp van camera’s automatisch worden...

Onderzoek met publicatie | 09-05-2012

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Databestand'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term