Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

75 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Drugbeleid"

Nationale Drug Monitor; jaarbericht 2012

De Nationale Drug Monitor (NDM) geeft sinds 1999 jaarlijks een cijfermatig overzicht van wat bekend is over het gebruik van...

Onderzoek met publicatie | 05-11-2013

Het Besloten club- en het Ingezetenencriterium voor coffeeshops; Evaluatie van de implementatie en de uitkomsten in de periode mei-november 2012 - tussenrapportage

In de ‘Drugsbrief’ van mei 2011 wordt het voornemen geformuleerd om de coffeeshops om te vormen tot besloten clubs die alleen...

Onderzoek met publicatie | 28-06-2013

Coffeeshops in Nederland 2011; aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999-2011

Dit rapport doet verslag van de tiende meting van de monitor over het aantal officieel gedoogde verkooppunten van softdrugs...

Onderzoek met publicatie | 08-10-2012

Drug situation 2008 - The Netherlands; report to the EMCDDA by the Reitox National Focal Point

The report on the drug situation in the Netherlands has been written for the European Monitoring Centre for Drugs and Drug...

Onderzoek met publicatie | 16-07-2009

Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid

Deze evaluatie wil in de eerste plaats laten zien in hoeverre de hoofddoelstelling van het Nederlandse drugsbeleid...

Onderzoek met publicatie | 02-07-2009

Coffeeshops in Nederland '07; naleving en handhaving van coffeeshopregels

Doel van dit onderzoek is het beschrijven van de wijze waarop en de mate waarin de landelijke en lokale criteria voor...

Onderzoek met publicatie | 20-02-2009

Coffeeshops in Nederland 2007; aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999-2007

Dit is de achtste monitor over het aantal officieel gedoogde coffeeshops en het gemeentelijk beleid in Nederland. Ingegaan...

Onderzoek met publicatie | 02-12-2008

Drug situation 2007 - the Netherlands; Report to the EMCDDA

Each year, national centres of expertise in the member states of the European Union (Focal points) draw up a report on the...

Onderzoek met publicatie | 15-07-2008

Harde aanpak, hete zomer; Een onderzoek naar de ontmanteling van hennepkwekerijen in Nederland

Dit onderzoek heeft tot doel om te komen tot een zo adequaat mogelijke methodiek voor het maken van betrouwbare schattingen...

Onderzoek met publicatie | 12-11-2007

Samenspannen tegen XTC; Eindevaluatie van de XTC-nota

Van 2001 tot eind 2006 worden activiteiten uitgevoerd in het kader van de nota ‘Samenspannen tegen XTC’. Doel van het in deze...

Onderzoek met publicatie | 05-06-2007

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Drugbeleid'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term