Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

45 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Justitiele jeugdinrichting" en/of "Behandelinrichting" en/of "Jeugdwerkinrichting" en/of "Opvanginrichting"

Allochtonen en detentie

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het Ministerie van Justitie is op zoek naar informatie over de gevolgen van...

Publicatie | 01-05-1999

Eind goed, al goed?; De leefsituatie van jongeren een jaar na vertrek uit een justitiële behandelinrichting

Nederland kent zeventien justitiële jeugdinrichtingen waar door de rechter opgelegde straffen en maatregelen ten uitvoer...

Publicatie | 01-01-1998

De Jeugdwerkinrichting binnenstebuiten gekeerd; Onderzoek naar de resultaten van de Jeugdwerkinrichting en het project Binnenste Buiten

DOEL: Op 1 januari 1994 is het experiment met de Jeugdwerkinrichting van start gegaan. Het experiment is opgezet naar...

Publicatie | 01-01-1997

Een veld in beeld; Een beschrijving van het werk in de justitiële behandelinrichtingen

In dit rapport wordt een beschrijving gegeven van het werk in een specifieke sector van de justitiële jeugdinrichtingen: de...

Publicatie | 01-01-1996

Jongeren in justitiële behandelinrichtingen

In dit rapport wordt verslag gedaan van de resultaten van een onderzoek naar de populatie in de elf justitiële...

Publicatie | 30-09-1995

Een aantal alternatieve straffen en alternatieve strafexecuties nader bekeken; literatuuronderzoek II

In oktober 1994 is door de minister van Justitie een commissie onder voorziterschap van mr. F. Korthals Altes geïnstalleerd...

Publicatie | 27-04-1995

Jongens en meisjes in een gesloten jeugdinrichting; De eerste ervaringen met coëducatie in Het Poortje

Tot voor kort geschiedde gesloten (justitiele) opvang van jongens en meisjes in ons land strikt gescheiden. Met ingang van...

Publicatie | 30-09-1993

Amerikaanse kampementen; Een literatuurverkenning naar 'boot camp prisons' in de Verenigde Staten

Literatuuronderzoek naar 'correctional boot camps' in de Verenigde Staten. Na de beschrijving van de programma's, worden de...

Publicatie | 30-06-1993

Jeugdreclassering in Rijksinrichting 't Nieuwe Lloyd; Een inventarisatie van anderhalf jaar vrijwillige begeleiding

Op 1 oktober 1990 is in Amsterdam een experimenteel jeugdreclasseringsproject van start gegaan, bestemd voor jeugdigen die...

Publicatie | 28-02-1993

Planning en justitie

Het begrip planning is onlosmakelijk verbonden met de term bureaucratie, en heeft voor velen een enigszins negatieve...

Publicatie | 30-10-1990

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Justitiele jeugdinrichting'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term