Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

114 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Engeland"

De juridische status van polygame huwelijken in rechtsvergelijkend perspectief

Een aantal Tweede Kamerfracties heeft vorig jaar vragen gesteld over de erkenning van polygame huwelijken in Nederland. Het...

Onderzoek met publicatie | 27-01-2010

Opsporen onder dekmantel; regulering, uitvoering en resultaten van undercovertrajecten

Het onderzoek is verricht vanuit de volgende probleemstelling: Welke undercoverbevoegdheden worden uitgevoerd door...

Onderzoek met publicatie | 04-12-2009

Risicotaxatie bij verlof van gedetineerden; een (inter)nationale vergelijking van instrumenten en procedures

In dit onderzoek werd nagegaan of het mogelijk en zinvol is om in de procedure voor verlof van gedetineerden gebruik te maken...

Onderzoek met publicatie | 24-02-2009

Transnationale samenwerking tussen toezichthouders in Europa

De centrale onderzoeksvraag in dit onderzoek luidt: hoe hebben Nederland en andere lidstaten de wederzijdse bijstand van...

Onderzoek met publicatie | 13-02-2009

Kappen met asociaal gedrag; Evaluatie van de pilot FF Kappe in Rotterdam

De hoofdvraag van het onderzoek luidt: Wat zijn de veronderstelde werkzame mechanismen van de pilot 'FF Kappe', in welke...

Onderzoek met publicatie | 28-10-2008

Taken en functies van de Centrale Autoriteit bij de uitvoering van het Haags Kinderontvoeringsverdrag in Duitsland, Engeland & Wales, Frankrijk en Zweden; Een rechtsvergelijkend onderzoek

De doelstelling van het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980 is tweeledig: a. het verzekeren van de onmiddellijke terugkeer...

Onderzoek met publicatie | 16-10-2008

Digitale ontsluiting van historische archieven en verweesde werken; Een inventarisatie

Dit onderzoek betreft een inventarisatie van bestaande of voorgestelde (wettelijke) oplossingen voor het probleem van...

Onderzoek met publicatie | 19-09-2008

Preventie van herhaald slachtofferschap; Een research synthese van maatregelen ter voorkoming van herhaling

Deze studie geeft een overzicht geven van effectieve of veelbelovende maatregelen ter preventie van herhaald...

Onderzoek met publicatie | 15-08-2008

Filteren van kinderporno op internet; Een verkenning van technieken en reguleringen in binnen- en buitenland

Dit project heeft als doelstelling om de Tweede Kamer te informeren over de vraag of de toepassing van technische...

Onderzoek met publicatie | 18-07-2008

Resultaatgerelateerde beloningssystemen voor advocaten; Een vergelijkende beschrijving van beloningssystemen voor advocaten in een aantal landen van de Europese Unie en Hong Kong

Dit rapport beoogt een antwoord te geven op de vraag in hoeverre andere landen evenals Nederland een verbod kennen op...

Onderzoek met publicatie | 27-04-2007

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Engeland'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term