Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

56 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Delinquent gedrag"

Ontwikkelingstrajecten van antisociaal- en delinquent gedrag

Het doel van deze studie is te onderzoeken of de in internationale studies gesignaleerde risico- en protectieve factoren en...

Onderzoek | 14-10-2008

Eindverslag pilotonderzoek Theorie, Crimineel gedrag en Interventie

Het doel van dit onderzoek is na te gaan in hoeverre het Triade-model kan gelden als een integrerend kader voor...

Onderzoek met publicatie | 31-01-2008

Criminogene problemen onder daders die in aanmerking komen voor gedragsinterventies

Onderzoek naar criminogene factoren zal in eerste instantie gebeuren aan de hand van een research synthese. Daarnaast ligt...

Onderzoek met publicatie | 03-07-2007

Vóórkomen en signalering van ADHD bij mannelijke justitiabelen van 18-35 jaar; Verslag van onderzoek uitgevoerd in de penitentiaire inrichtingen in Nieuwegein en Vught

Met dit onderzoek wordt beoogd een schatting te maken van de mate waarin ADHD onder justitiabelen in Nederland voorkomt en...

Onderzoek met publicatie | 10-04-2005

Maatregel...regelmaat?; Reconstructie van (het doorbreken van) transgenerationele overdracht van kinderbeschermingsmaatregelen

Dit rapport wil proberen de onderstaande vragen te beantwoorden:  In welke mate vertonen (nader te omschrijven) problemen die...

Publicatie | 01-11-2001

Probleemouders, probleemkinderen? ; Een literatuurstudie van transgenerationele overdracht van problemen die tot kinderbeschermingsmaatregelen (kunnen) leiden

In dit literatuuronderzoek wordt de vraag gesteld of problemen die tot kinderbeschermingsmaatregelen aanleiding (kunnen)...

Publicatie | 01-07-2001

Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit ; Periode 1980 - 1999

Dit is inmiddels de zevende publicatie van het WODC over de ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit in ons land. Twee...

Publicatie | 01-05-2001

Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit; Periode 1980-1996 : een tussentijds verslag

Deze inmiddels zesde rapportage is enigzins beperkt en voorlopig van karakter en kan daarom het beste opgevat worden als...

Publicatie | 01-11-1998

Vroegcriminele carrières

Zoals bekend wordt in alle westerse landen criminaliteit, en met name geweldscriminaliteit, steeds meer door...

Publicatie | 30-08-1998

Crime Prevention by Early Intervention

Publicatie | 30-06-1997

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term