Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

45 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Drugverslaafde gedetineerden"

Differentie en detentie

Als een gemiddelde Nederlander gevraagd zou worden zijn of haar beeld van 'de gevangenisboef' te geven, dan is er een goede...

Publicatie | 30-03-1989

Vrouwen in detentie

Het onderzoek betreft een inventarisatie van diverse kenmerken van gedetineerde vrouwen en van de meningen die zij zelf over...

Publicatie | 01-01-1988

Drugs en strafrecht

Het Nederlandse drugsbeleid wordt in de ons omringende landen vaak met argusogen bekeken. De relatief tolerante houding ten...

Publicatie | 30-05-1987

Studies on the Dutch prison system

The series ‘Dutch studies on Crime and Justice’ is meant to meet this need for wider distribution. The series will consist of...

Publicatie | 01-01-1987

Penitentiair drugbeleid in de Verenigde Staten, Zweden, Zwitserland, Oostenrijk en de Bondsrepubliek Duitsland

Van de vijf behandelde landen worden eerst in het kort enkele hoofdpunten in (de ontwikkeling van) het beleid weergegeven;...

Publicatie | 27-12-1986

Vrijheid in gevangenschap; een inventarisatie in de inrichtingen met een half-open regiem

In mei en juni 1984 is door het WODC een inventarisatie-onderzoek uitgevoerd in 7 Nederlandse gevangenissen met (deels) een...

Publicatie | 17-09-1986

Experimenten opvang drugverslaafde gedetineerden

In het onderzoek waarover in dit rapport verslag wordt gedaan, werd o.a. nagegaan in hoeverre de doelstellingen van de...

Publicatie | 18-09-1985

Interviews harddruggebruikers in de HvB's Amsterdam en Rotterdam

In het kader van de evaluatie van de experimentele opvang van drugverslaafden in de Huizen van Bewaring te Amsterdam en...

Publicatie | 03-04-1985

Registratie harddruggebruikers in 7 HvB's: 1980 - 1981

Dit rapport bevat een gedetailleerde weergave van de resultaten van een registratie van alle harddruggebruikers in zeven...

Publicatie | 03-01-1985

De bevolking van het Huis van Bewaring Rotterdam gedifferentieerd

Doel van deze eerste inventarisatie was op korte termijn een globaal inzicht te verkrijgen in enerzijds de samenstelling van...

Publicatie | 16-09-1983

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Drugverslaafde gedetineerden'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term