Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

55 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Beklaagden" is vervangen door "Verdachten".
U heeft gezocht naar pagina's: "Verdachten" en/of "Anonieme verdachten"

Daling opleggingen tbs met dwangverpleging; ontwikkelingen en achtergronden

Terbeschikkingstelling (tbs) is een behandelmaatregel die rechters kunnen opleggen aan verdachten die (gedeeltelijk)...

Onderzoek met publicatie | 17-02-2011

Raadsman bij het politieverhoor; invloed van voorafgaande consultatie en aanwezigheid van raadslieden op de organisatie en wijze van verhoren en de proceshouding van verdachten

De centrale vraagstelling van het onderzoek luidt: Hoe verlopen de eerste politieverhoren met voorafgaande consultatie en...

Onderzoek met publicatie | 16-11-2010

Criminaliteit en rechtshandhaving 2008; ontwikkelingen en samenhangen

C&R 2008 is een periodiek naslagwerk voor allen die, al dan niet beroepsmatig belangstelling hebben voor cijfers over...

Onderzoek met publicatie | 02-11-2009

Aansluiting voorlopige hechtenis en tbs met voorwaarden; toezichtloze perioden vóór de rechterlijke uitspraak onherroepelijk is

De doelstelling van dit onderzoek is drieledig en luidt: Inzicht bieden in de omvang van het vóórkomen van toezichtloze...

Onderzoek met publicatie | 16-12-2008

Criminele carrières in de georganiseerde misdaad

Dit rapport bevat de eerste resultaten van een uniek onderzoek naar criminele carrières in de georganiseerde misdaad. Het is...

Onderzoek met publicatie | 15-06-2007

Werkverband Periodieke Rapportage Bevolkingsvraagstukken (WPRB); justitie hoofdstuk

Onderzoek | 08-01-2007

Bekennen en ontkennen van verdachten; Een onderzoek naar de proceshouding van verdachten naar aanleiding van het wetsvoorstel strekkende tot een vereenvoudigde bewijsmotivering bij bekennende verdachten

Dit onderzoek heeft betrekking op de proceshouding van verdachten bij strafzaken. Het bekennen en ontkennen is zowel per feit...

Onderzoek met publicatie | 03-06-2004

Het vooronderzoek in strafzaken; Tweede interimrapport onderzoeksproject strafvordering 2001

In dit boek wordt verslag gedaan van de resultaten van het tweede jaar van het onderzoeksproject Strafvordering 2001. In deze...

Publicatie | 20-04-2001

ADAM in Holland?; Verslag van de Pilot Monitoring van drugsgebruik onder arrestanten bij Politie Haaglanden

Het ADAM-project (Arrestee Drug Abuse Monitoring) afkomstig uit de Verenigde Staten houdt in dat arrestanten op vrijwillige...

Publicatie | 16-02-2000

Ontkennende en bekennende verdachten; Over de proceshouding van verdachten van strafzaken tijdens het politieverhoor

De discussie over bijzondere politieverhoormethoden (zoals de Zaanse verhoormethode) heeft betrekking op verdachten die niet...

Publicatie | 01-09-1999

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term