Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

113 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Frankrijk"

Strafrechtelijke opsporing en vervolging van vrouwelijke genitale verminking; De Franse praktijk

Genitale verminking is in Nederland strafbaar als vorm van mishandeling (Sr art. 300-304, 307, 308). Ook het mede­plegen en...

Onderzoek met publicatie | 24-08-2010

Architectuur en veiligheid

De vraag naar de relatie tussen mens en omgeving lijkt sterk aan belang te hebben ingeboet. Het huidige wetenschappelijke...

Publicatie | 16-08-2010

De juridische status van polygame huwelijken in rechtsvergelijkend perspectief

Een aantal Tweede Kamerfracties heeft vorig jaar vragen gesteld over de erkenning van polygame huwelijken in Nederland. Het...

Onderzoek met publicatie | 27-01-2010

Snellere besluitvorming over complexe projecten vergelijkend bekeken; quickscan

In dit onderzoek is een verkenning gedaan naar de manier(en) waarop in Duitsland, in het Verenigd Koninkrijk en in Frankrijk...

Onderzoek met publicatie | 26-11-2009

Aanpak van illegale filesharing; wetgeving(sinitiatieven) in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk nader beschouwd

Dit onderzoek richt zich op een inventarisatie van de regelingen en initiatieven voor de aanpak van illegale filesharing in...

Onderzoek met publicatie | 27-10-2009

Drugsgerelateerde criminaliteit in Nederland in vergelijking met enkele West-Europese landen en de VS

Dit onderzoek is verricht ten behoeve van de evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid. Het bevat een overzicht van de...

Onderzoek met publicatie | 02-07-2009

Internationale verkenning gedwongen huwelijken; een literatuur- en bronnenonderzoek naar wettelijke maatregelen, beleid en publieke debatten in België, Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Zwitserland

Eén van de uitingsvormen van eergerelateerd geweld is uithuwelijking, waarmee onder andere het uithuwelijken van de...

Onderzoek met publicatie | 10-06-2009

Transnationale samenwerking tussen toezichthouders in Europa

De centrale onderzoeksvraag in dit onderzoek luidt: hoe hebben Nederland en andere lidstaten de wederzijdse bijstand van...

Onderzoek met publicatie | 13-02-2009

De strafrechtelijke rechtshulpverlening van België, Duitsland en Frankrijk aan Nederland

In dit boek staat de strafrechtelijke rechtshulpverlening van België, Duitsland en Frankrijk aan Nederland centraal....

Onderzoek met publicatie | 25-11-2008

Taken en functies van de Centrale Autoriteit bij de uitvoering van het Haags Kinderontvoeringsverdrag in Duitsland, Engeland & Wales, Frankrijk en Zweden; Een rechtsvergelijkend onderzoek

De doelstelling van het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980 is tweeledig: a. het verzekeren van de onmiddellijke terugkeer...

Onderzoek met publicatie | 16-10-2008

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Frankrijk'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term