Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

52 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Educatie" is vervangen door "Onderwijs".
U heeft gezocht naar pagina's: "Onderwijs" en/of "Beroepsonderwijs" en/of "Voortgezet onderwijs" en/of "Buitengewoon onderwijs" en/of "Basisonderwijs" en/of "Hoger onderwijs"

Religie en grondrechten

In dit themanummer staat de invloed van religie op het publieke domein centraal. Te denken valt aan de verhoudingen tussen...

Publicatie | 21-02-2007

Integratiekaart 2006

Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksgegevens van de Integratiekaart 2006 die een beeld schetst van de positie van...

Publicatie | 06-11-2006

Integratiekaart 2006

Bij de indiening van zijn eerste begroting heeft het kabinet Balkenende-II in de brief Integratiebeleid Nieuwe Stijl (Tweede...

Onderzoek met publicatie | 27-09-2006

Spijbelaars en drop-outs

Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten vormen in Nederland een vrij omvangrijk probleem. In 2004/2005 werden 57.000...

Publicatie | 21-09-2006

Ben ik te min?; Aard, omvang en achtergronden van antisociaal gedrag aan het einde van de basisschool en het begin van het voortgezet onderwijs

Dit onderzoek geeft antwoord op de volgende onderzoeksvragen: Wat is de prevalentie van antisociaal gedrag bij...

Onderzoek met publicatie | 08-05-2006

Jaarrapport Integratie 2005

Aan de orde komen onder meer de inburgering, opleiding, arbeidsmarktpositie en woonomstandigheden van allochtonen, de positie...

Publicatie | 20-09-2005

Naar een conceptueel kader voor de spreiding van rechtspraak; Een verkenning aan de hand van inzichten uit onderwijs en zorg

Met deze studie wordt beoogd om meer systematiek te brengen in de doelen en criteria die bij de spreiding van verschillende...

Onderzoek met publicatie | 02-05-2005

De integratie van taal- en vakonderwijs

Dit onderzoek is uitgevoerd om zicht te krijgen op de factoren die van invloed zijn op de effectiviteit van bestaande en...

Onderzoek met publicatie | 11-03-2005

Onderzoek signalering; Inventariserende fase - eindrapport

Als onderdeel van het actieprogramma dat in het kader van “Jeugd Terecht” is opgesteld brengt dit onderzoek in kaart welke...

Onderzoek met publicatie | 10-01-2005

Alleenstaande minderjarige asielzoekers in Nederland; Ama-beleid en ama-instroom in Nederland en andere EU-landen, alsmede de deelname van ama's aan het Nederlandse onderwijs

In de periode 1998-2000 is de ama-instroom in Nederland bijna verdubbeld van 3.500 naar 6.700 ama’s (van 8% naar 15% van het...

Onderzoek met publicatie | 10-10-2003

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term