Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

71 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Criminologische theorie" en/of "Biologische criminologie" en/of "Criminele psychologie" en/of "Biosociale criminologie" en/of "Criminele sociologie" en/of "Postmoderne criminologie" en/of "Kritische criminologie" en/of "Criminele psychiatrie"

Motivatie voor gedragsinterventies bij jeugdige justitiabelen; meetinstrumenten beoordeeld

Dit onderzoek maakt deel uit van de PIJ-onderzoeksprogrammering. Een belangrijk knelpunt in de uitvoering van de...

Onderzoek met publicatie | 17-05-2010

Een studie naar het concept groepsdruk

Bij bepaalde verschijnselen in Nederland dringt de vraag zich op in hoeverre individuen door de groep of de cultuur waar zij...

Onderzoek met publicatie | 12-04-2010

Een literatuuronderzoek naar de effectiviteit van de reclassering; onderzoek verricht ten behoeve van de Adviescommissie Onderzoeksprogrammering Reclassering

Dit rapport geeft een uitgebreid overzicht van (nationaal en internationaal) literatuuronderzoek naar de effectiviteit,...

Publicatie | 17-11-2009

Achtergronden en determinanten van radicalisering en terrorisme

In dit rapport wordt een overzicht geboden van factoren die een rol kunnen spelen bij radicalisering en terrorisme in het...

Onderzoek met publicatie | 24-09-2009

Criminogene en beschermende factoren bij jongeren die een basisonderzoek ondergaan; een verkennende inventarisatie van de mate van zorg en van risico- en beschermende factoren gesignaleerd door raadsonderzoekers

De volgende onderzoeksvragen worden in deze rapportage beantwoord: In welke mate signaleren raadsonderzoekers aanwijzingen...

Onderzoek met publicatie | 06-07-2009

Het kennisfundament t.b.v. de aanpak van criminele Marokkaanse jongeren

Dit rapport gaat over theorie├źn die ten grondslag liggen aan effectieve interventies, over mechanismen die zorgen dat...

Onderzoek met publicatie | 02-02-2009

Ontwikkelingstrajecten van antisociaal- en delinquent gedrag

Het doel van deze studie is te onderzoeken of de in internationale studies gesignaleerde risico- en protectieve factoren en...

Onderzoek | 14-10-2008

Sociale netwerkanalyse

Sociale netwerken worden in de laatste dertig jaar opgevat als sociaal kapitaal: de hulpbronnen die in een leefgemeenschap...

Publicatie | 14-08-2008

Vast(gelopen) in den vreemde; Een onderzoek naar het hoge aantal Nederlanders in buitenlandse detentie

Het aantal Nederlandse gedetineerden in buitenlandse detentie is hoog in vergelijking met andere landen. Aan de hand van een...

Onderzoek met publicatie | 02-07-2008

De hersenen in beeld; Neurobiologisch onderzoek en vraagstukken op het gebied van verklaring, reductie en preventie van criminaliteit

Terwijl het WODC de draad van de relatie tussen biologie en criminologie eind jaren negentig opnam, ontbrak het tot nu toe...

Onderzoek met publicatie | 30-05-2008

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term