Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

95 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Alternatieve straf" en/of "Dagboete" en/of "Arbeidstraining" en/of "Verkeersveiligheidscursus" en/of "Leerstraf" en/of "Isd-maatregel" en/of "Strafrechtelijke opvang verslaafden" en/of "Alcohol verkeer cursus"

Recidivemeting deelnemers educatieve maatregelen voor verkeersdelinquenten

Het doel van dit project is het vaststellen van de strafrechtelijke recidive onder deelnemers aan educatieve...

Onderzoek | 15-01-2014

Kijken naar Amerika

De Verenigde Staten hebben sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog een voorbeeldfunctie op het terrein van sociale...

Publicatie | 19-12-2013

Criminaliteit en rechtshandhaving 2012; ontwikkelingen en samenhangen

Criminaliteit en rechtshandhaving (C&R) 2012 is een periodiek naslagwerk voor allen die, al dan niet beroepsmatig...

Onderzoek met publicatie | 14-11-2013

Nationale Drug Monitor; jaarbericht 2012

De Nationale Drug Monitor (NDM) geeft sinds 1999 jaarlijks een cijfermatig overzicht van wat bekend is over het gebruik van...

Onderzoek met publicatie | 05-11-2013

Recidivemeting LEMA en EMG 2009; Achtergrondkenmerken en strafrechtelijke recidive van de eerste LEMA- en EMG-deelnemers - tussentijdse rapportage

In oktober 2008 zijn in Nederland de Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer (LEMA) en de Educatieve Maatregel Gedrag...

Onderzoek met publicatie | 27-08-2013

Nationale Drug Monitor; jaarbericht 2011

De Nationale Drug Monitor (NDM) geeft sinds 1999 jaarlijks een cijfermatig overzicht van wat bekend is over het gebruik van...

Onderzoek met publicatie | 20-07-2012

Nulmeting recidive ASP, LEMA en EMG; Achtergrondkenmerken en strafrechtelijke recidive van personen uit de doelgroep van drie verkeersgedragsmaatregelen

In deze rapportage worden de volgende twee onderzoeksvragen beantwoord: Wat zijn de achtergrondkenmerken van personen in de...

Onderzoek met publicatie | 27-06-2012

Effecten van de ISD-maatregel

De centrale vraag die in deze rapportage wordt beantwoord, is: Is de ISD-maatregel voor zeer actieve veelplegers uitgevoerd...

Onderzoek met publicatie | 28-03-2012

Effecten van de ISD-maatregel; technisch rapport

In Nederland is sinds oktober 2004 voor zeer actieve veelplegers (ZAVP's) van misdrijven de ISD-maatregel van kracht. Het...

Onderzoek met publicatie | 28-03-2012

Nationale Drug Monitor; jaarbericht 2010

De Nationale Drug Monitor (NDM) die sinds 1999 wordt samengesteld door het Trimbos-instituut in samenwerking met het WODC is...

Onderzoek met publicatie | 01-07-2011

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term