Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

47 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Hulpverlening door politie" is vervangen door "Politiele hulpverlening".
U heeft gezocht naar pagina's: "Politiele hulpverlening" en/of "Politiele slachtofferhulp"

Evaluatie Terwee: slachtofferonderzoek Wet en Richtlijn Terwee; deelrapport 1: onderzoek pre Terwee

Het slachtofferonderzoek is gericht op drie hoofdvragen: Op welke wijze worden slachtoffers door de politie en het openbaar...

Publicatie | 25-01-1994

Victim services in the Netherlands

The introduction of guidelines on the treatment of victims of crime by the ministry of justice in 1986 and 1987 aimed at...

Publicatie | 01-06-1991

Slachtofferzorg bij het openbaar ministerie

Doel: In april 1987 werden de richtlijnen aan politie en O.M. t.a.v. de uitbreiding van het slachtofferbeleid gepubliceerd....

Publicatie | 01-05-1990

Hulp aan slachtoffers van ernstige misdrijven; Effecten van slachtofferhulp en primaire opvang

In dit onderzoek naar het effect van slachtofferhulp is drie maanden na afloop van het misdrijf uitgezocht wat een...

Publicatie | 01-01-1990

Informatieverschaffing en schadebemiddeling door de politie; Evaluatie-onderzoek van een experiment bij slachtoffers van misdrijven in Alkmaar en Eindhoven

Achtergrond: De slachtoffercirculaires (Vaillant II) zijn sedert april 1987 van kracht. Inmiddels is er landelijk ervaring...

Publicatie | 01-01-1990

Evaluatie van het schadebemiddelingsproject bij de Leidse politie

De drie volgende onderzoeksvragen stonden bij de evaluatie van het project centraal : 1) Wat zijn de resultaten van het...

Publicatie | 01-04-1989

De actualiteit van slachtofferhulp

De aandacht voor het slachtoffer van delicten die ruim tien jaar geleden schuchter opkwam, heeft geleid tot opmerkelijke...

Publicatie | 30-12-1988

Evaluatie van de slachtoffercirculaire Vaillant II; een eerste indruk

De evaluatie betreft de vraag in hoeverre er gevolg aan de slachtoffercirculaire wordt gegeven door OM en de politie.

Publicatie | 10-09-1987

De jeugdpolitie: een observatieonderzoek; De politiële reactie op delinquent gedrag van autochtone en allochtone jeugdigen

Dit rapport is het laatste in een reeks van drie verslagen die zijn verschenen in het kader van het onderzoeksproject...

Publicatie | 01-11-1986

Jeugdpolitie

Dit nummer van Justitiele Verkenningen is gewijd aan het thema jeugdpolitie'. Het functioneren van deze specialisatie binnen...

Publicatie | 30-07-1986

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term