Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

47 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Criminele carriere"

Bekenden van justitie; Een verkennend onderzoek naar de 'veelplegers' in de populatie van vervolgde daders

In dit rapport wordt ingegaan op de problematiek van de 'veelplegers'. Hoeveel zijn er in Nederland? Welk deel van de...

Onderzoek met publicatie | 30-01-2004

Recidive na verblijf in een JBI; een vervolgstudie naar de geregistreerde criminaliteit onder jongeren uit een justitiële behandelinrichting

In deze notitie wordt verslag gedaan van een recidivestudie die gezien kan worden als een vervolg op het onderzoek van...

Publicatie | 01-08-2000

Jeugdcriminaliteit in groepsverband ontrafeld; Tussen rondhangen en bendevorming

Het doel van het onderzoek is inzicht te geven in diverse typen jeugdgroepen en daarnaast het ontwikkelen van een...

Publicatie | 08-05-2000

Moeilijke jeugd; Risico- en protectieve factoren en de ontwikkeling van delinquent gedrag in een groep risicojongeren

Dit onderzoek richt zich op het verband tussen de aanwezigheid van risico- en protectieve factoren en de latere ontwikkeling...

Publicatie | 01-01-2000

Recidive-onderzoek in Nederland; Een overzicht van Nederlands onderzoek naar hernieuwd crimineel gedrag

In het kader van het WODC-project de Recidivemonitor heeft in de loop van 1998 een inventarisatie plaatsgevonden van de...

Publicatie | 01-04-1999

Vroegcriminele carrières

Zoals bekend wordt in alle westerse landen criminaliteit, en met name geweldscriminaliteit, steeds meer door...

Publicatie | 30-08-1998

Criminele carrières van autochtone en allochtone jongeren; een cijfermatige verkenning op grond van een selectie uit bestaande gegevens

Van autochtone jongeren is bekend dat verreweg de meesten het wat betreft het plegen van delicten ergens tussen hun...

Publicatie | 18-04-1997

De dunne draad tussen doorgaan en stoppen; Een kwalitatief oriënterend onderzoek naar criminaliteitsbevorderende en -remmende factoren bij allochtone jongeren

In dit onderzoek zijn vijftien jongeren in de leeftijdscategorie van 25 tot en met 35 jaar die vanaf hun vroege adolescentie...

Publicatie | 01-04-1997

Prestige, professie en wanhoop; Een onderzoek onder gedetineerde overvallers

Sedert 1965, het jaar van de eerste bankoverval in Nederland, is het aantal overvallen op commerciele objecten sterk...

Publicatie | 01-01-1993

Initiation and continuation of a criminal career; Who are the most active and dangerous offenders in the Netherlands?

In 1986 heeft het WODC recidivecijfers gepubliceerd van personen die in 1977 waren veroordeeld of waarvan de strafzaak in...

Publicatie | 01-01-1991

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Criminele carriere'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term