Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

39 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Ingezetenen" is vervangen door "Burgers".
U heeft gezocht naar pagina's: "Burgers"

Schaken op verschillende borden; evidence-based strategieën voor communicatie over overlast en verloedering, maatschappelijke onrust, polarisatie en radicalisering

In februari 2010 is het rapport Omgaan met de perceptie van overlast en verloedering van Marnix Eysink Smeets c.s....

Onderzoek met publicatie | 15-03-2011

Ervaringen met bezwaar; onderzoek naar de ervaringen van burgers met de bezwaarschriftenprocedure uit de Algemene wet bestuursrecht

Dit rapport brengt verslag uit van een onderzoek naar de ervaringen van burgers met de bezwaarschriftenprocedure zoals...

Onderzoek met publicatie | 18-02-2011

Onderzoek beeldvorming crisiscommunicatiemiddelen

Onderzoek gestart onder projectbegeleiding van Directie Kennisontwikkeling voor Openbaar Bestuur en Veiligheid (BZK) en per...

Onderzoek met publicatie | 15-12-2010

Justitie en media

In dit nummer komt de soms problematische verhouding tussen media en justitie aan de orde, maar meer nog is er naar gestreefd...

Publicatie | 30-08-2002

Algemeen Bestuursrecht 2001; De burger en de Awb: ervaringen van repeat players met Awb-procedures

Dit boek bevat de resultaten van het onderzoek naar de positie van burgers in procedures op grond van de Algemene wet...

Publicatie | 01-09-2001

Knelpunten in marktwerking en regelgeving

Dit onderzoek staat ten dienste van het project Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW). Binnenkort gaat de...

Publicatie | 30-06-1997

Politie en geweld

In het inleidende artikel van dr. P. van Reenen dat getiteld is: `Kracht aan de wet' zal het geweld van de politie op twee...

Publicatie | 30-07-1980

Pressiegroepen en actiegroepen

De wijze waarop pressie- en actiegroepen zich in onze samenleving manifesteren zijn van uiteenlopende aard. We kennen...

Publicatie | 24-12-1979

Preventie, politie en burgerij

De verhoogde aandacht voor de preventietaken van de politie en de voorstellen van de Projectgroep Organisatiestructuren leken...

Publicatie | 30-10-1978

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Burgers'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term