Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

50 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Burgerlijk proces" is vervangen door "Civiel proces".
U heeft gezocht naar pagina's: "Civiel proces"

De rechter als ketenpartner

In dit themanummer wordt de tegenspraak door partners (de juridische beroepen, het openbaar ministerie, de jeugdzorg,...

Publicatie | 24-09-2007

Geschilprocedures en rechtspraak in cijfers 2005

Dit rapport bevat een overzicht van kwantitatieve informatie over geschilbeslechting en civiele en bestuursrechtspraak in...

Onderzoek met publicatie | 04-09-2007

PrognoseModel Justitiële ketens 2006: onderdelen Civiel en Bestuur; Beschrijving van het verbetertraject 2005/2006

Het Prognosemodel Justitiƫle Ketens (PMJ) beslaat naast de veiligheidsketen ook de civielrechtelijke en bestuursrechtelijke...

Onderzoek met publicatie | 01-08-2007

Kwantitatieve ontwikkelingen rechtspraak 2000-2005; Informatie ten behoeve van de Evaluatiecommissie Modernisering Rechtelijke Macht

Dit rapport bevat een overzicht van kwantitatieve informatie over het functioneren van de rechtspraak (in kwantitatief...

Onderzoek met publicatie | 01-12-2006

Evaluatie prognosemodellen justitiële ketens ; Civiel en bestuur

Dit rapport doet verslag van de evaluatie van de Prognosemodellen JustitiĆ«le Ketens – Civiel en Bestuur (PMJ-CB) dat SEO in...

Onderzoek met publicatie | 24-10-2006

Verbetering van hoger beroep?; Kosten en baten van voorstellen uit 12 systemen van procesrecht

Het onderzoek heeft in de eerste plaats als doel om in kaart te brengen welke maatregelen ter verbetering of stroomlijning...

Onderzoek met publicatie | 15-09-2006

Tijdigheid van rechtspraak in maatschappelijk perspectief

Dit onderzoek is een onderdeel van breder onderzoek dat bij de Raad voor de Rechtspraak loopt. Het WODC heeft hiervoor een...

Onderzoek met publicatie | 17-07-2005

Prognosemodellen justitiële ketens; Civiel en bestuur: modelversie 1.0

Dit rapport beschrijft de eerste versie van een prognosemodel van het beroep op de civiele en bestuursrechter. De ambitie is...

Onderzoek met publicatie | 24-06-2005

Keuze van een gerechtelijk forum; Overwegingen van partijen, voor- en nadelen

Internationaal literatuuronderzoek naar de strategische overwegingen van partijen bij hun keuze voor een gerechtelijk forum...

Onderzoek met publicatie | 06-02-2004

Van rechtbank naar kanton; Evaluatie van de competentiegrensverhoging voor civiele handelszaken in 1999

Dit onderzoek brengt in kaart wat de gevolgen zijn van de verschuiving van de competentiegrens van fl. 5000,- naar fl. 10.000...

Onderzoek met publicatie | 22-11-2002

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Civiel proces'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term