Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

62 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Herstelbemiddeling" is vervangen door "Bemiddeling".
U heeft gezocht naar pagina's: "Bemiddeling" en/of "Scheidingsbemiddeling"

Afwijzingsgronden mediationvoorstel

Dit factsheet  benadert een mediationvoorstel vanuit het perspectief van partijen en beschrijft hoe vaak partijen niet ingaan...

Onderzoek met publicatie | 23-11-2009

Het verwijzingsproces door het Juridisch Loket; Starten mediations?

In dit factsheet wordt beschreven hoe het verwijzingsproces verder gaat wanneer beide partijen akkoord zijn gegaan met een...

Onderzoek met publicatie | 23-11-2009

Naleving mediationafspraken bij echtscheidingen

In deze factsheet wordt ingegaan op de volgende vragen: In hoeverre worden mediationafspraken bij echtscheidingen...

Onderzoek met publicatie | 23-11-2009

Geschilgedrag; verklaringen bijeengebracht

Dit onderzoek vloeit voort uit de empirische verkenning van de filterwerking van buitengerechtelijke procedures (Cahier...

Onderzoek met publicatie | 19-01-2009

Mediation Monitor Rechtspraak; Tussenrapportage 2008

Deze fact sheet geeft een overzicht van de ontwikkeling van mediations die vanaf april 2005 tot en met 2007 via de gerechten...

Onderzoek met publicatie | 15-09-2008

Mediation Monitor het Juridisch Loket; Tussenrapportage 2008

Deze fact sheet schets een beeld van de stand van zaken over de doorverwijzingsvoorziening naar mediation bij het Juridisch...

Onderzoek met publicatie | 15-09-2008

Mediation monitor 2008; Tussenrapportage over mediations buiten doorverwijzingsvoorzieningen

Deze fact sheet schetst een beeld van de stand van zaken met betrekking tot de mediations buiten doorverwijzingsvoorzieningen...

Onderzoek met publicatie | 15-09-2008

Mediation Monitor 2008; Tussenrapportage

De huidige rapportage borduurt voor op de vorige tussenrapportage over de periode april 2005 t/m december 2006 (Cahier...

Onderzoek met publicatie | 15-09-2008

Leerlingbemiddeling in het basis- en voortgezet onderwijs

Deze rapportage geeft inzicht in de achtergronden en toepassing van leerlingbemiddeling, waarbij leerlingen medeleerlingen op...

Onderzoek met publicatie | 03-09-2008

Naar een 'bruikbare rechtsorde'; Bijdragen uit de sociale wetenschap

Dit onderzoek betreft een literatuurverkenning om te bezien of in de (sociaal-wetenschappelijke waaronder rechtseconomische)...

Onderzoek met publicatie | 07-08-2007

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term