Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

68 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Inrichting" en/of "Verslavingskliniek" en/of "Justitiele jeugdinrichting" en/of "Psychiatrisch ziekenhuis" en/of "Jeugdbeschermingsinrichting" en/of "Tbs-inrichting"

Met meer op één kamer?; Meerpersoonskamers in de justitiële jeugdinrichtingen

De sector JJI (Justitiële Jeugd Inrichtingen) ziet zich de komende jaren voor de opdracht gesteld te bezuinigen en...

Onderzoek met publicatie | 01-09-2006

Getallen of gevallen?; Een onderzoek naar de plaatsing van jeugdige veelplegers op speciaal gereserveerde plaatsen in justitiële jeugdinrichtingen

Het doel van dit onderzoek is een verklaring te vinden voor het achter- of uitblijven bij de verwachtingen van de...

Onderzoek met publicatie | 02-05-2006

Rechten in justitiële jeugdinrichtingen; Evaluatie Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen

De resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in het eindrapport: Rechten in justitiële jeugdinrichtingen; evaluatie...

Onderzoek | 11-06-2004

Crisisplaatsingen in de opvanginrichtingen

In aanvulling op andere onderzoeken naar civiele plaatsingen gaat dit onderzoek over de afstemming van het (zorg)aanbod op de...

Onderzoek met publicatie | 11-06-2004

Rechten in justitiële jeugdinrichtingen; Evaluatie Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen

Het onderzoek dient inzicht te verschaffen in de wijze van uitvoering van de Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI)...

Onderzoek met publicatie | 11-06-2004

Samenplaatsing van jongeren in justitiële jeugdinrichtingen

Doel is te laten zien hoe de samenplaatsing van civielrechtelijk en strafrechtelijk geplaatsten in JJI’s (zowel opvang- als...

Onderzoek met publicatie | 11-06-2004

De longstay afdeling van Veldzicht; Een evaluatie

In april 1999 is in Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) Veldzicht te Balkbrug een verblijfsafdeling voor TBS-gestelden in...

Onderzoek met publicatie | 27-06-2003

Kostenmeting interventieprojecten

In dit rapport is aan de hand van 3 casus (PI Breda, PI Noord-Holland Noord en de particuliere JJI Rentray) bestudeerd hoe de...

Onderzoek met publicatie | 27-06-2003

Trajectvorming in en rond de justitiële jeugdinrichtingen

Het onderzoek beoogt, vanuit het perspectief van trajectvorming, inzicht te verschaffen in de huidige werkwijzen en...

Publicatie | 01-08-2001

Zolang kleur kleur heeft; Ervaringen van klanten met de forensische psychiatrie

De forensische psychiatrie is in de politiek en in de samenleving veel besproken. Maar wat vinden de cliënten er eigenlijk...

Publicatie | 01-04-2001

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term