Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

42 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Ovj" is vervangen door "Officieren van justitie".
U heeft gezocht naar pagina's: "Officieren van justitie" en/of "Milieuofficieren" en/of "Hulpofficieren" en/of "Persofficieren" en/of "Fraudeofficieren"

Alternatieve sancties voor jeugdigen; Organisatie en uitvoering; 2e rapport

Teneinde zicht te krijgen op de organisatie en uitvoering van de alternatieve sancties in de diverse proefarrondissementen is...

Publicatie | 01-06-1985

Opvattingen over de maatregel TBR; Verslag van een postenquête bij leden van de rechterlijke macht en medewerkers van de inrichtingen

De vraagstelling van het onderzoek luidt: Welke opvattingen over en verwachtingen van de maatregel TBR hebben zittende en...

Publicatie | 20-09-1984

Het OM en de uitvoering van het beleid

Themanummer over de positie van het Openbaar Ministerie (OM) en het veranderingsproces dat het OM ondergaat.

Publicatie | 30-07-1984

Dienstverlening; Vervanging van de vrijheidsstraf in het strafrecht voor volwassenen; Deel 3: de plaats van de dienstverlening in de Nederlandse strafrechtspleging

In het kader van de experimenten met dienstverlening verrichtte het WODC onderzoek in acht door de Minister van Justitie...

Publicatie | 16-12-1983

Dienstverlening; Vervanging van de vrijheidsstraf in het strafrecht voor volwassen; Deel 1: totstandkoming en uitvoering

In het kader van de experimenten met Dienstverlening verrichtte het WODC onderzoek in acht door de Minister van Justitie...

Publicatie | 16-02-1983

Rechtsgelijkheid en sepotpraktijk; Verslag van een onderzoek naar het sepotbeleid in het Hofressort 's-Gravenhage

Doel van dit onderzoek is een bijdrage te leveren tot het expliciet maken van het thans (1974) gevoerde sepotbeleid, teneinde...

Publicatie | 01-10-1981

Opvattingen over dienstverlening; Een peiling onder het Openbaar Ministerie, de reclassering en de advocatuur in de acht proefarrondissementen vóór aanvang van het experiment

Vanaf 1 februari 1981 wordt in acht arrondissementen bij wijze van experiment Dienstverlening toegepast. Dit experiment wordt...

Publicatie | 29-09-1981

Verlenging van de bewaring (art. 64 Sv.); Verslag van de resultaten van een onderzoek

Eerst komt aan de orde in hoeveel arrondissementen recentelijk 'gelijktijdige vorderingen' zijn gedaan en ingewilligd en hoe...

Publicatie | 20-10-1978

Straftoemetingsfactoren

Het streven naar gelijkheid in de straftoemeting is een onderwerp dat zich in de regelmatig terugkerende belangstelling van...

Publicatie | 30-03-1977

Varianummer

Publicatie | 28-03-1976

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term