Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

55 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Geweld"

Onderlinge agressie en geweld, posttraumatische stress en arbeidsverzuim in penitentiaire inrichtingen

Dit onderzoek heeft betrekking op arbeidsverzuim van gevangenispersoneel als gevolg van onderlinge agressie en geweld en de...

Onderzoek met publicatie | 16-08-2007

Geweld tegen personeel gericht in penitentiaire inrichtingen

Agressie naar personeel binnen het gevangeniswezen is een belangrijk onderwerp voor de Dienst Justitiële Inrichtingen....

Onderzoek | 22-02-2007

Inventarisatie van nog niet geevalueerde preventieprogramma's van geweld II

Deel 2 van inventarisatie van evaluatie van preventieprogramma's van geweld

Onderzoek | 08-01-2007

Research synthese Geweld verslagen

Dit is een kort overzicht van de belangrijkste bevindingen uit het onderzoeksrappport 'Geweld verslagen?' waarin verslag...

Publicatie | 02-11-2006

Violence defied?; A review of prevention of violence in public and semi-public domain

This report provides a synthesis of 48 studies of the effects of the prevention of violence in the public and semi-public...

Onderzoek met publicatie | 26-09-2006

Geweld verslagen?; Een studie naar de preventie van geweld in het publieke en semi-publieke domein

In dit rapport wordt verslag gedaan van een synthese van 48 studies naar de effecten van preventie van geweld in het publieke...

Onderzoek met publicatie | 24-02-2006

De nieuwe veiligheidscultuur

Dit themanummer van Justitiële verkenningen over ‘de nieuwe veiligheidscultuur’ heeft een wat ander karakter dan...

Publicatie | 03-11-2004

Jeugdgeweld

De auteurs in dit nummer – onderzoekers uit verschillende disciplines – is de ogenschijnlijk simpele vraag voorgelegd 'waar...

Publicatie | 28-02-2000

Zinloos geweld

In deze Momentopname wordt een beknopte beschrijving gegeven van het fenomeen zinloos geweld. Eerst wordt aangegeven wat er...

Publicatie | 29-04-1999

Geweld in vermogensdelicten; Een dieptestudie op basis van de WODC-strafrechtmonitor

Diefstal met geweld is een strafrechtelijke term die een grote variëteit aan feitelijke gebeurtenissen kan beslaan....

Publicatie | 01-01-1999

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Geweld'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term