Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

39 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Rechtsprekende instantie" en/of "Hoge raad" en/of "Kantongerecht" en/of "Rechtbank" en/of "Gerechtshof"

De civiele procedure bij de kantonrechter; Evaluatie van een vernieuwing

Doel: Op 30 december 1991 werd een wijziging van de civiele kantongerechtsprocedure van kracht. Deze houdt in een wijziging...

Publicatie | 01-01-1994

Evaluatie Terwee: werklastonderzoek Wet en Richtlijn Terwee; deelrapport 1: onderzoek pre Terwee

Dit zijn de resultaten van een onderzoek naar werklasteffecten bij verschillende organisaties.

Publicatie | 25-08-1993

Hoe worden civiele zaken afgehandeld?; Een indruk van de praktijk in 1983 en 1986 op vijf rechtbanken

De belangstelling voor de wijze waarop civiele procedures op de rechtbank worden afgehandeld, is voor een belangrijk deel...

Publicatie | 30-05-1992

De strafkamer van de Hoge Raad in cijfers 1988-1989

Ten behoeve van zijn jaarverslag besloot de Hoge Raad in de herfst van 1988 om de tot dan toe handmatige cijferverzameling...

Publicatie | 01-02-1991

Civielrechtelijke verkenningen in cijfers

Dat het terrein van het civiele recht kwantitatief zo ondoorzichtig is, heeft mede te maken met de aard van het recht tussen...

Publicatie | 30-04-1987

De rechter aan het werk: overbelast of onderbenut?; een studie naar de tijdsbesteding en werkbelasting van rechters op arrondissementsrechtbanken

In het inleidende eerste hoofdstuk wordt de noodzaak tot het concretiseren van het begrip "rechterlijke werkbelasting"...

Publicatie | 18-09-1985

Varianummer

Dit tweede nummer van Justitiele Verkenningen is gewijd aan een aantal uiteenlopende onderwerpen. Het bevat een Nederlands...

Publicatie | 30-03-1983

Taakverdeling binnen de rechtbanken; Een klein onderzoek naar de mate waarin rechters bij de arrondissementsrechtbanken in Nederland in gespecialiseerde kamers werkzaam zijn

Doel van deze enquete was om wat meer informatie in de vorm van cijfermateriaal te ontvangen in het bijzonder betreffende de...

Publicatie | 29-11-1981

Tabellenrapport verkeerszaken

Ten behoeve van dit onderzoek werd aan de kantongerechten gevraagd de 10 eerste en de 10 laatste eenvoudige verkeerszaken op...

Publicatie | 07-07-1976

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term