Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

39 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Advocaten" en/of "Landsadvocaten"

De toegevoegde kwaliteit; Een ex ante evaluatie van de werking van inschrijfvoorwaarden in de Wet op de rechtsbijstand

Per 1 januari 1994 is de Wet op de rechtsbijstand (Stb. 1993, nr. 775) in werking getreden. Deze wet bepaalt dat advocaten...

Publicatie | 01-01-1996

Over advocaten: Nederlandse Orde van Advocaten 1952-1992

Op 23 juni van dit jaar bestond de Nederlandse Orde van Advocaten veertig jaar. Op 2 oktober wordt dit jubileum officieel...

Publicatie | 30-08-1992

Knelpunten bij de toepassing van dienstverlening?; Uitkomsten van een enquête onder rechters, officieren van justitie, advocaten en coördinatoren dienstverlening

In september en oktober 1990 heeft het WODC op verzoek van de Overleg- en adviescommissie Alternatieve Sancties (OCAS) een...

Publicatie | 01-03-1991

Het gerechtelijk vooronderzoek in woord en daad

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar het gerechtelijk vooronderzoek (gvo). Het onderzoek is ingesteld...

Publicatie | 01-01-1991

Dienstverlening; Vervanging van de vrijheidsstraf in het strafrecht voor volwassenen; Deel 3: de plaats van de dienstverlening in de Nederlandse strafrechtspleging

In het kader van de experimenten met dienstverlening verrichtte het WODC onderzoek in acht door de Minister van Justitie...

Publicatie | 16-12-1983

Varianummer

Dit tweede nummer van Justitiele Verkenningen is gewijd aan een aantal uiteenlopende onderwerpen. Het bevat een Nederlands...

Publicatie | 30-03-1983

De balie geschetst; Verslag van een door het WODC gehouden schriftelijke enquête onder de Nederlandse advocatuur

In overleg met de begeleidingscommissie werd het doel van het onderzoek omschreven als het via verzamelen van materiaal...

Publicatie | 01-10-1981

Opvattingen over dienstverlening; Een peiling onder het Openbaar Ministerie, de reclassering en de advocatuur in de acht proefarrondissementen vóór aanvang van het experiment

Vanaf 1 februari 1981 wordt in acht arrondissementen bij wijze van experiment Dienstverlening toegepast. Dit experiment wordt...

Publicatie | 29-09-1981

Strafrechtelijke advocatuur

De laatste jaren is de discussie over het functioneren van de advocaat in strafzaken, zowel binnen als buiten de balie,...

Publicatie | 30-07-1977

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term