Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

38 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Isd-maatregel"

Problematiek en hulpvragen van stelselmatige daders

De vraagstelling van het onderzoek luidt als volgt: Wat zijn de achtergrondkenmerken van ISD'ers en welke sociale en...

Onderzoek met publicatie | 07-04-2009

De maatregel Inrichting voor Stelselmatige Daders; procesevaluatie

Doel van dit onderzoek is zicht geven op de implementatie van de Maatregel Plaatsing in een Inrichting voor Stelselmatige...

Onderzoek met publicatie | 27-02-2009

Gedragskundige rapportage en advisering in de strafrechtspleging voor volwassenen

Het doel van dit onderzoek is de wijze waarop de advisering over verdachten en veroordeelden in de strafrechts­keten voor...

Onderzoek met publicatie | 23-01-2009

Veelplegersplaatsen voor jeugdigen: hoe en waarheen?; Een onderzoek naar de interventieprogramma‚Äôs voor jeugdige veelplegers in justitiële jeugdinrichtingen en de aansluiting van de nazorg; eindrapportage

Het onderzoek had tot doel de besluitvorming te voeden over de continuering van de veelplegersplaatsen en de eventuele...

Onderzoek met publicatie | 14-12-2007

ISD en SOV vergeleken; Eerste inventarisatie meerwaarde Inrichting voor Stelselmatige Daders boven eerdere Strafrechtelijke Opvang voor Verslaafden

Dit is de rapportage van een onderzoek naar de veronderstelde meerwaarde van de in 2004 ingevoerde ISD maatregel (wet...

Onderzoek met publicatie | 24-04-2007

Lokale aanpak zeer actieve veelplegers; Justitieel traject

De landelijke aanpak veelplegers beperkt zich tot beleidskeuzes op hoofdlijnen. Er is veel ruimte voor lokale invulling. Doel...

Onderzoek met publicatie | 01-09-2006

Getallen of gevallen?; Een onderzoek naar de plaatsing van jeugdige veelplegers op speciaal gereserveerde plaatsen in justitiële jeugdinrichtingen

Het doel van dit onderzoek is een verklaring te vinden voor het achter- of uitblijven bij de verwachtingen van de...

Onderzoek met publicatie | 02-05-2006

Bekenden van justitie; Een verkennend onderzoek naar de 'veelplegers' in de populatie van vervolgde daders

In dit rapport wordt ingegaan op de problematiek van de 'veelplegers'. Hoeveel zijn er in Nederland? Welk deel van de...

Onderzoek met publicatie | 30-01-2004

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term