Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

72 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Beroepsdelinquenten" is vervangen door "Stelselmatige delinquenten".
U heeft gezocht naar pagina's: "Stelselmatige delinquenten"

Recidive financiële sancties

Jaarlijks worden vanuit de Recidivemonitor cijfers opgeleverd uitgesplitst naar sancties. De wens is om er een extra...

Onderzoek | 16-12-2015

Terugval in recidive; Exploratie van de daling in de recidivecijfers van jeugdigen en ex-gedetineerden bestraft in de periode 2002-2010

De centrale vraag van dit rapport luidt: Kan aannemelijk worden gemaakt dat het op daders en verdachten gerichte...

Onderzoek met publicatie | 24-11-2014

Recidivecijfers per fpc; Eindrapport van het haalbaarheidsonderzoek naar het gebruik van recidivecijfers op het niveau van de afzonderlijke tbs-instellingen

Centrale vraag van het haalbaarheidsonderzoek dat begin 2013 is gestart, is hoe een periodieke, instellingsspecifieke...

Onderzoek met publicatie | 19-11-2014

De maatregel Inrichting Stelselmatige Daders (ISD); Maatschappelijke kosten-batenanalyse van een eventuele verlenging

Sinds oktober 2004 kunnen stelselmatige daders van 18 jaar en ouder de maatregel Inrichting Stelselmatige Daders (ISD)...

Onderzoek met publicatie | 16-10-2014

Korte- en langetermijneffecten van de ISD-maatregel; Technisch rapport

Het doel van dit onderzoek is: Het repliceren van de vorige effectmeting, maar dan ook voor de uitstroom in 2009 en 2010 en...

Onderzoek met publicatie | 16-10-2014

Korte- en langetermijneffecten van de ISD-maatregel

De resultaten in deze factsheet zijn een beknopte weergave van de replicatiestudie van de effecten van de ISD-maatregel. Een...

Publicatie | 16-10-2014

Monitor jeugdcriminaliteit; Ontwikkelingen in de aantallen verdachten en strafrechtelijke daders 1997 t/m 2012

De Monitor Geregistreerde Jeugdcriminaliteit (MJC) bevat detailinformatie over de ontwikkeling van geregistreerde...

Onderzoek met publicatie | 12-05-2014

Monitor veelplegers 2013; Trends in de populatie zeer actieve veelplegers uit de periode 2003-2013

De hoofdvraag die in deze factsheet wordt beantwoord, is: Welk verschuivingen hebben zich voorgedaan in de aantallen...

Onderzoek met publicatie | 20-12-2013

Recidive na huiselijk geweld; Ontwikkelingen in de strafrechtelijke recidive van plegers van huiselijk geweld vervolgd in de periode 2007-2009

Op verzoek van de Directie Justitieel Jeugdbeleid van het Ministerie van V&J is de recidive na het plegen van huiselijk...

Onderzoek met publicatie | 17-12-2013

Veelplegers: specialisten of niet?; Een onderzoek naar patronen in de aard van opeenvolgende misdrijven van zeer actieve veelplegers over hun criminele carrière

Sinds 2005 verzamelt het WODC voor de monitor veelplegers gegevens uit verschillende bronnen binnen en buiten de...

Onderzoek met publicatie | 31-10-2013

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term