Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

71 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Politiedienst" en/of "Me" en/of "Vreemdelingendienst" en/of "Dienst luchtvaart" en/of "Milieupolitie" en/of "Bereden politie" en/of "Politieverbindingsdienst" en/of "Hondenbrigade" en/of "Technische recherche" en/of "Parketpolitie" en/of "Zedenpolitie" en/of "Rijksrecherche" en/of "Parkeerpolitie" en/of "Politie te water" en/of "Narcoticabrigade" en/of "Recherche" en/of "Jeugdpolitie" en/of "Bureau financiele ondersteuning" en/of "Dierenpolitie" en/of "Verkeerspolitie"

De voorhoede van de opsporing; Evaluatie van de kernteams als instrument in de aanpak van georganiseerde criminaliteit

De probleemstelling die in dit onderzoek aan de orde komt is: Hoe is de meerwaarde van de kernteams ten opzichte van de...

Onderzoek met publicatie | 27-09-2002

Post-Fort; Evaluatie van het strafrechtelijk onderzoek (1996-1999)

Evaluatieonderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Minister van Justitie, naar de activiteiten die politie en justitie in de...

Publicatie | 01-06-2001

Regionale samenwerking bij milieuhandhaving

Het doel van het onderzoek was te toetsen hoe de regionale milieuhandhavingsverbanden tot ontwikkeling komen. In regionale...

Publicatie | 01-06-2000

Harmonisation in forensic expertise; An inquiry into the desirability of and opportunities for international standards

This volume contains contributions regarding different aspects of the following questions: What are the differences and...

Publicatie | 01-06-2000

Lik-op-stuk in de milieuwethandhaving; Procesevaluatie naar de toepassing van lik-op-stuk voor milieudelicten

Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de mate waarin en de wijze waarop de lik-op-stukmethode wordt...

Publicatie | 28-03-2000

Vreemdelingen in de strafrechtsketen

De doelstelling van het project is te onderzoeken op welke wijze er een bijdrage kan worden geleverd aan het terugdringen van...

Publicatie | 28-06-1999

Organisatie van de recherchefunctie; Een inventarisatie in de 25 regiokorpsen

In opdracht van de Directie Strafrechtelijke Handhaving (DSH) van het Ministerie van Justitie heeft het WODC een onderzoek...

Publicatie | 01-04-1998

Vreemdelingentoezicht sinds de inwerkingtreding van de Wet op de Identificatieplicht; Een verkennend onderzoek naar staande houden op grond van het gewijzigde artikel 19 lid 1 Vreemdelingenwet

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van de evaluatie van het gewijzigde...

Publicatie | 01-04-1997

De werking van de TRAS-richtlijn

Centraal staat de vraag op welke wijze de TRAS-richtlijn wordt toegepast en welke knelpunten zich daarbij voor kunnen doen....

Publicatie | 09-01-1997

Financiële sporen van misdaad

Begin jaren negentig lcregen de financiele aspecten van de strijd tegen criminele ondernemingen een hoge plaats op de...

Publicatie | 24-12-1996

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term