Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

97 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Alternatieve jeugdstraf" en/of "Leerproject" en/of "Intermediate treatment" en/of "Dagtraining" en/of "Intensieve begeleiding" en/of "Halt" en/of "Werkproject"

Evaluatie pilot landelijk instrumentarium jeugdstrafrechtketen; situatie tot 15 januari 2011

Deze procesevaluatie heeft tot doel vast te stellen op welke wijze de formele opzet van het Landelijk Instrumentarium...

Onderzoek met publicatie | 18-04-2011

Beleving van de werkstraf in de buurt door jeugdigen

In dit onderzoek staat de beleving van werkstraffen bij de jongeren centraal. In het bijzonder is onderzocht of de werkstraf...

Onderzoek met publicatie | 04-03-2011

Evaluatie slachtoffer-dadergesprekken; een onderzoek naar de landelijke implementatie van slachtoffer-dadergesprekken

Dit onderzoek betreft de landelijke implementatie van slachtoffer-dadergesprekken. De probleemstelling is als volgt...

Onderzoek met publicatie | 10-02-2011

Los van drank; procesevaluatie Haltafdoening Alcohol

Sinds 2006 wordt gewerkt met de Haltafdoening Alcohol. Dit is een interventie die zich richt op jongeren tussen twaalf en...

Onderzoek met publicatie | 07-02-2011

Evaluatie pilot landelijk instrumentarium jeugdstrafrechtketen; situatie tot 30 april 2010

In de periode oktober 2009 tot en met maart 2010 heeft in district 10 van de politieregio Rotterdam-Rijnmond en district...

Onderzoek met publicatie | 10-11-2010

Recidive onder werkgestrafte jongeren

In 2008 ging het Programma Aanpak Jeugdcriminaliteit van start. Één van de doelstellingen van het programma is het verlagen...

Onderzoek met publicatie | 26-10-2010

Trends in de geregistreerde jeugdcriminaliteit onder 12- tot en met 24-jarigen in de periode 1996-2007; Bevindingen uit de Monitor Jeugdcriminaliteit 2009

In dit onderzoek zijn de trends in de geregistreerde jeugdcriminaliteit in de periode 1996 tot en met 2007 onderzocht....

Onderzoek met publicatie | 28-01-2010

Terug naar de toekomst; het beroep op Justitie, 1997-2007: raming en realisatie

Goede ramingen van het in de komende jaren te verwachten beroep op de verschillende onderdelen van de justitiële ketens zijn...

Onderzoek met publicatie | 29-06-2009

Recidivemeting Glen Mills; De uitstroomresultaten van de Glen Mills School in termen van strafrechtelijke recidive

Deze Fact sheet beschrijft de strafrechtelijke recidive van ex-pupillen van de Glen Mills School. Na een korte beschrijving...

Onderzoek met publicatie | 16-01-2008

Monitor Jeugd terecht 2007

Ten behoeve van het programma Jeugd Terecht; Actieprogramma Aanpak Jeugdcriminaliteit 2003-2006 rapporteert het WODC in de...

Onderzoek met publicatie | 03-12-2007

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term