Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

68 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Gesubsidieerde rechtsbijstand" is vervangen door "Gefinancierde rechtsbijstand".
U heeft gezocht naar pagina's: "Gefinancierde rechtsbijstand"

Monitor rechtsbijstand en geschiloplossing 2011

In 2010 is de nulmeting van de monitor Rechtsbijstand en Geschiloplossing verschenen (zie link bij: Meer informatie). De...

Onderzoek met publicatie | 26-04-2012

Scheiding en ouderschap

In dit themanummer over scheiding en ouderschap is veel aandacht voor de ontwikkelingen in de scheidingswetgeving, de...

Publicatie | 27-10-2011

Monitor Rechtsbijstand en Geschiloplossing; nulmeting: periode 2000-2009

De uitgaven aan gesubsidieerde rechtsbijstand zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen. Deze monitor behoort bij het...

Onderzoek met publicatie | 21-09-2010

Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2015; beleidsneutrale ramingen

Dit rapport beschrijft de ramingen van de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens tot en met 2015. Het gaat daarbij om...

Onderzoek met publicatie | 21-09-2010

Mediation Monitor 2005-2008; eindrapport

Het ministerie van Justitie wil via een aantal beleidsmaatregelen de bekendheid met en het gebruik van mediation bevorderen....

Onderzoek met publicatie | 23-11-2009

Het verwijzingsproces door het Juridisch Loket; Starten mediations?

In dit factsheet wordt beschreven hoe het verwijzingsproces verder gaat wanneer beide partijen akkoord zijn gegaan met een...

Onderzoek met publicatie | 23-11-2009

Capaciteitsbehoefte Justitiële ketens t/m 2014; beleidsneutrale ramingen

Dit rapport beschrijft de ramingen van de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens tot en met 2014. Het gaat daarbij om...

Onderzoek met publicatie | 15-09-2009

Evaluatie PMJ-systeem ; Van beleidsneutraal naar beleidsrijk

Het doel van het PMJ-systeem is om zo betrouwbaar mogelijk prognoses te maken van de instroom van zaken in justitiële ketens...

Onderzoek met publicatie | 31-08-2009

Terug naar de toekomst; het beroep op Justitie, 1997-2007: raming en realisatie

Goede ramingen van het in de komende jaren te verwachten beroep op de verschillende onderdelen van de justitiële ketens zijn...

Onderzoek met publicatie | 29-06-2009

Inventarisatie civielrechtelijke registraties

Het doel van de inventarisatie is om ervoor te zorgen dat gegevens uit de justitiële basisregistraties effectiever gebruikt...

Onderzoek met publicatie | 27-02-2009

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term