Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

78 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Straf" en/of "Doodstraf" en/of "Dwangarbeid" en/of "Vermogensstraf" en/of "Ontzetting" en/of "Verbanning" en/of "Lijfstraf" en/of "Openbaarmaking bij vonnis" en/of "Gevangenisstraf" en/of "Werkstraf" en/of "Ontzegging rijbevoegdheid"

Beter, anders en goedkoper; Een literatuurverkenning ten behoeve van het traject Modernisering Sanctietoepassing

Doelstelling van het MST-project is het bieden van ondersteuning bij de visie-ontwikkeling voor het strafrechtelijke beleid...

Onderzoek met publicatie | 09-06-2004

De competentiegrens van enkelvoudige kamers in strafzaken

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de mogelijkheid, de wenselijkheid en de verwachte consequenties...

Onderzoek met publicatie | 17-10-2003

Fysieke bestraffing van kinderen; Een inventarisatie van wettelijke verboden in vier Europese landen

De wettelijke bepalingen tot het tegengaan van geweld tegen kinderen bij de opvoeding in de onderzochte landen komen sterk...

Onderzoek met publicatie | 16-05-2003

Effectiviteit van sanctieprogramma's; Op zoek naar interventies die werken : met name bij zeden- en geweldsdelinquenten met cognitieve tekorten : een literatuuronderzoek

Dit literatuuronderzoek is een vervolg op het literatuuronderzoek 'Effectiviteit van sancties; bouwstenen voor een...

Publicatie | 01-03-2001

Effectiviteit van sanctieprogramma's: bouwstenen voor een toetsingskader; een literatuuronderzoek

De probleemstelling van dit onderzoek luidt: wat zijn volgens de literatuur de bewezen of waarschijnlijke kenmerken waaraan...

Publicatie | 01-02-2000

Econometrische evaluatie 'Prognose sanctiecapaciteit'

Dit onderzoek betreft een toetsing van de betrouwbaarheid van het SCP-model gevangeniswezen en taalcstraffen meerderjarigen;...

Publicatie | 01-11-1998

Notities over straftoemeting en een databank

Deze notities horen bij het IvS-project, een onderzoek naar de mogelijkheden van Informatievoorziening voor Straftoemeting....

Publicatie | 01-08-1997

Duur en volume; Ontwikkeling van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf tussen 1985 en 1995; feiten en verklaringen

Het rapport is als volgt opgezet. In hoofdstuk 2 wordt een literatuuroverzicht gepresenteerd dat betrekking heeft op eerdere...

Publicatie | 01-01-1997

Gevangeniscapaciteit

Het is voor niemand meer een geheim dat het aantal heenzendingen wegens gebrek aan celcapaciteit fors is opgelopen. In 1994...

Publicatie | 30-08-1995

Ontsnappen aan de gevangenis; Europese pogingen om de korte (en/of voorwaardelijke) vrijheidsstraf terug te dringen

In deze verkenning wordt voor veertien landen een overzicht gegeven van de mogelijkheden die er zijn om toepassing van de...

Publicatie | 30-03-1995

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term