Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

55 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Jurisprudentie"

Kwaliteit, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid; Een onderzoek naar de kwaliteit van EG-regels en de gevolgen daarvan voor de uitvoering van en handhaving binnen Nederland

Deze quick scan bestaat uit een literatuurstudie, interviews met sleutelfiguren en jurisprudentieonderzoek. Bij de selectie...

Publicatie | 01-12-2000

De Nederlandse onteigeningswet in rechtsvergelijkend perspectief

Doel van het onderzoek was een vergelijking te maken tussen de onteigeningswetgeving en procedures van Canada, Duitsland,...

Publicatie | 01-07-2000

Eindadvies MDW Kansspelen; Europese regelgeving

Dit advies is opgesteld aan de hand van drie analyses. Achtereenvolgens worden doorgelicht de Nederlandse kansspelwetgeving,...

Publicatie | 01-01-2000

Internationaal immigratierecht; Verdragen, besluiten van internationale organisaties en internationale jurisprudentie van belang voor het Nederlands immigratierecht

Dit onderzoek betreft de verdragsbepalingen en bindende besluiten van internationale organisaties die van belang zijn met het...

Publicatie | 01-12-1999

Wetgeving gewogen; Evaluatie van wet- en regelgeving inzake kinderpornografie

In dit rapport wordt verslag gedaan van de evaluatie van het wetsartikel 240b van het Wetboek van Srafrecht, betreffende...

Publicatie | 01-04-1999

Bijzondere verhoormethoden; Een literatuurverkenning

Dit is een literatuurverkenning van verhoormethoden, en met name van verhoormethoden voor 'bijzondere situaties'. Hierbij...

Publicatie | 01-12-1998

Het functioneren van het klachtvereiste in de zedelijkheidswetgeving; Deelrapportage 2 - Het wettelijk kader: wetsgeschiedenis, jurisprudentie en zedelijkheidswetgeving in diverse landen

Dit deelonderzoek schetst het wettelijk kader waarbinnen het klachtvereiste zich bevindt. Het rapport opent met een...

Publicatie | 30-11-1998

Evaluatie Wet Voorkoming Schijnhuwelijken

Dit rapport bevat het verslag en de uitkomsten van het evaluatie-onderzoek naar de Wet Voorkoming Schijnhuwelijken. Deze wet...

Publicatie | 29-05-1998

De berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel uit milieudelicten

In deze bundel wordt onderzocht op welke wijze het wederrechtelijk verkregen voordeel dient te worden berekend bij...

Publicatie | 28-01-1998

Handhaving van de Arbeidsomstandighedenwet; Rapport voor de Commmissie bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke handhaving

De hoofdvragen in dit onderzoek zijn: Hoe is het wettelijk handhavingssysteem op het gebied van de arbeidsomstandigheden...

Publicatie | 01-11-1997

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Jurisprudentie'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term