Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

56 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Geschiedenis" en/of "Middeleeuwen" en/of "Zeventiende eeuw" en/of "Negentiende eeuw" en/of "Achttiende eeuw" en/of "Twintigste eeuw" en/of "Eenentwintigste eeuw"

Over notarissen

Nu de regering de marktwerking aanprijst lijkt binnen het notariaat hernieuwde aandacht te zijn ontstaan voor de 'ambtelijke'...

Publicatie | 30-03-1997

Gedogen; Een verschijnsel van alle tijden en alle plaatsen?

De doelstelling van dit onderzoek (uitgevoerd in opdracht van het WODC) is het plaatsen van het verschijnsel gedogen in een...

Publicatie | 01-10-1996

Etnische discriminatie

Er zijn veel aanwijzingen dat het sociale klimaat van tolerantie de laatste jaren is verslechterd. Veel onderzoekers...

Publicatie | 30-04-1996

Gevangeniscapaciteit

Het is voor niemand meer een geheim dat het aantal heenzendingen wegens gebrek aan celcapaciteit fors is opgelopen. In 1994...

Publicatie | 30-08-1995

Migratiedruk

'Nederland is vol'. Weinig andere slogans hebben de laatste tijd de publieke discussie zo bepaald. Tijdens die discussie was...

Publicatie | 30-04-1994

De toekomst van tbs

Vanaf zijn invoering heeft de tbs-maatregel problemen opgeroepen. Deze hangen samen met de tegenspraak die kan ontstaan...

Publicatie | 30-04-1993

Over advocaten: Nederlandse Orde van Advocaten 1952-1992

Op 23 juni van dit jaar bestond de Nederlandse Orde van Advocaten veertig jaar. Op 2 oktober wordt dit jubileum officieel...

Publicatie | 30-08-1992

Criminaliteit en tijd

Het is niet eerder voorgekomen dat een themanummer van Justitiƫle Verkenningen aan een bepaald persoon werd opgedragen. Bij...

Publicatie | 30-04-1992

Aandacht van de overheid voor bodembescherming: sinds wanneer?; Een literatuuronderzoek

In het kader van de Interimwet Bodemsanering wordt thans door de Staat een groot aantal procedures gevoerd tegen allerlei...

Publicatie | 01-09-1991

Corruptie

De vraag naar de betrouwbaarheid van de overheid staat centraal in dit themanummer. Daarbij gaat de aandacht meer in het...

Publicatie | 30-05-1991

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term