Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

72 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Harde-kern-delinquenten" is vervangen door "Stelselmatige delinquenten".
U heeft gezocht naar pagina's: "Stelselmatige delinquenten"

Veelplegers: specialisten of niet?

Deze factsheet is een beknopte weergave van het uitgebreidere onderzoek naar specialisatie onder veelplegers (zie link bij:...

Onderzoek met publicatie | 31-10-2013

Effectief vroegtijdig ingrijpen; Een verkennend onderzoek naar effectief vroegtijdig ingrijpen ter voorkoming van ernstig delinquent gedrag

In Amsterdam wordt op dit moment een groep van 600 jonge veelplegers van ernstige delicten, zogenaamde Top600 intensief...

Onderzoek met publicatie | 25-07-2013

Monitor veelplegers 2012; trends in de populatie zeer actieve veelplegers uit de periode 2003-2009

De hoofdvraag die in deze factsheet wordt beantwoord, is: Welk verschuivingen hebben zich voorgedaan in de aantallen...

Onderzoek met publicatie | 09-10-2012

Effecten van de ISD-maatregel

De centrale vraag die in deze rapportage wordt beantwoord, is: Is de ISD-maatregel voor zeer actieve veelplegers uitgevoerd...

Onderzoek met publicatie | 28-03-2012

Effecten van de ISD-maatregel; technisch rapport

In Nederland is sinds oktober 2004 voor zeer actieve veelplegers (ZAVP's) van misdrijven de ISD-maatregel van kracht. Het...

Onderzoek met publicatie | 28-03-2012

Monitor veelplegers 2011; Trends in de populatie zeer actieve veelplegers uit de periode 2003-2008

De hoofdvraag die in deze factsheet wordt beantwoord, is: Welk verschuivingen hebben zich voorgedaan in de aantallen...

Onderzoek met publicatie | 17-08-2011

Jeugdcriminaliteit in de periode 1996-2010; ontwikkelingen in zelfgerapporteerde daders, door de politie aangehouden verdachten en strafrechtelijke daders op basis van de Monitor Jeugdcriminaliteit

In deze rapportage worden diverse  ontwikkelingen in de aantallen jeugdige verdachten en daders in de leeftijd 12 tot en met...

Onderzoek met publicatie | 31-05-2011

Monitor veelplegers 2010; Trends in de populatie zeer actieve veelplegers uit de periode 2003-2007

De hoofdvraag die in deze factsheet wordt beantwoord, is: Welk verschuivingen hebben zich voorgedaan in de aantallen...

Onderzoek met publicatie | 23-04-2010

Vooronderzoek Effectevaluatie ISD; wetsevaluatie

Op 1 oktober 2004 is de wet ISD in werking getreden. De ISD-maatregel is een persoonsgerichte maatregel, bedoeld voor zeer...

Onderzoek | 10-02-2010

Monitor veelplegers 2003-2006; cijfermatige ontwikkelingen

Deze fact sheet behandelt de bevindingen ten aanzien van jeugdige en zeer actieve volwassen veelplegers uit de periode 2003...

Onderzoek met publicatie | 08-05-2009

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term