Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

50 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Agenten" is vervangen door "Politiepersoneel".
U heeft gezocht naar pagina's: "Politiepersoneel" en/of "Hoger politiepersoneel" en/of "Vrouwelijk politiepersoneel" en/of "Allochtoon politiepersoneel"

Opvattingen over en ervaringen met reclasseringsvroeghulp; Een onderzoek onder reclasseringsmedewerkers, leden van de rechterlijke macht en politiefunctionarissen

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek onder reclasseringsmedewerkers, leden van de rechterlijke macht en...

Publicatie | 01-10-1981

Amsterdam, 30 april 1980; Een onderzoek naar de ervaringen van ME-ers

Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de ervaringen en meningen van de ME-ers die op 30 april 1980 te...

Publicatie | 01-10-1981

De vrouw bij de politie

Deze negende aflevering is in zijn geheel gewijd aan de vrouw bij de politie. Dat de verschijningsdatum van dit themanummer...

Publicatie | 30-11-1980

Varianummer

In deze aflevering van JustitiĆ«le Verkenningen — die uit vier afzonderlijke artikelen bestaat — als eerste een artikel van...

Publicatie | 30-11-1979

Relatie tussen de primaire politie-opleiding en de politie-praktijk; Een onderzoek ingesteld door de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en de Stichting Itoba

Het rapport heeft de volgende structuur: In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de opleiding, opleiders, inhoud van...

Publicatie | 15-10-1979

Van opleiding naar praktijk; Een evaluatie door adspiranten en jonge politieambtenaren

Dit onderzoek vormt een deel van een onderzoek naar de relatie tussen de primaire politieopleiding en de politiepraktijk. Het...

Publicatie | 01-12-1978

Visies van mentoren en ploegkommandanten op beroep en opleiding

Dit onderzoek vormt een deel van een onderzoek naar de relatie tussen de primaire politieopleiding en de politiepraktijk. Om...

Publicatie | 01-12-1978

De transactie in handen van de politie; Een terreinverkenning

In de vergadering van Procureurs Generaal van 26 maart 1975 werd ingestemd met een voorstel van de Hoofdafdeling Staats- en...

Publicatie | 19-10-1978

Een observatie-onderzoek naar het werk van de politie surveillance

Dit rapport geeft een verslag van een observatie-onderzoek naar het werk van de surveillant. Het voornaamste doel van dit...

Publicatie | 01-01-1977

Verbaliseringsbeleid misdrijven

In opdracht van de Commissie Verbaliseringsbeleid Misdrijven heeft het WODC zich beziggehouden met een onderzoek waarin...

Publicatie | 27-01-1976

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term